følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

 >  > November

Hvordan formulere en markedsstrategi for din bedrift? Jeg skal jeg prøve å tegne et veikart som kan få deg i gang. Bruk det til å belyse de problemstillingene som er viktig å ha i fokus når du setter opp markedsplanen din!

I denne artikkelen skal vi se på hvordan debatten rundt innholdsmarkedsføring og reklame har utviklet seg de siste årene i Norge. Spesielt skal vi belyse forhold rundt innholdsmarkedsføring og etikk.

Da jeg var 14 skulle vi lære om føydalismen. For å gjøre det forståelig, valgte skolen å arrangere en temadag der både lærere og elever skulle delta i et rollespill som lensherrer og vasaller. På grunn av sykdom fikk bare A-klassen gjennomført temadagen, mens B-klassen fra skolebenken måtte lære om føydalherrenes strategi for å holde på makten.

Markedsføring på Internett kan være en utfordring. I likhet med mannen på bildet ovenfor kan det føles litt som å være i fritt fall, med en svært bratt læringskurve i starten. Denne artikkelen demper fallet ved å forklare hvordan du former en digital strategi til din bedrift.

I denne artikkelen skal vi få noen grunnleggende brikker på plass, basert både på forskning og ekspertise i bransjen. Deretter skal vi ta tak i emnet fra forskjellige perspektiver. Ved å sette oss inn i fagets mange nyanser skal vi få en forståelse for hvordan en content marketing strategi egentlig fungerer.