følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

Image Alt

Om oss

Vår visjon: Fri flyt av kreativitet

Vi i SEO-blogg mener at frie og tilfredse mennesker skaper best resultater. For at vi skal kunne tilby våre kunder best mulig hjelp, prioriterer vi tilfredshet for alle på vårt team. Frihet i arbeidet betyr at forholdene tilpasses den enkelte, og at man selv kan bestemme hvordan man skal nå sine mål. Derfor fokuserer vi mer på resultater, og stoler på at alle i vårt team har den ekspertisen, og tar de rette valgene som skal til for å oppnå disse.

I en moderne bedrift kan folk jobbe innenfor de rammer de selv setter i forhold til tid, sted og metode. Dette krever et enormt ansvar, men byr også på en frihet uten sidestykke, noe som skaper rom for kreativitet og nye muligheter.

Vi ønsker å inspirere våre ansatte til å ta aktiv del i skaperverket. Det gir et ansvar som gjør arbeidsplassen til noe mer enn en kontorjobb, som kun utføres for lønnens skyld. Det er dette som driver vårt team i arbeidet. Slik sørger vi for at alle som jobber hos SEO-blogg brenner for det de driver med.

Vår visjon: Fri flyt av kreativitet

Vi i SEO-blogg mener at frie og tilfredse mennesker skaper best resultater. For at vi skal kunne tilby våre kunder best mulig hjelp, prioriterer vi tilfredshet for alle på vårt team. Frihet i arbeidet betyr at forholdene tilpasses den enkelte, og at man selv kan bestemme hvordan man skal nå sine mål. Derfor fokuserer vi mer på resultater, og stoler på at alle i vårt team har den ekspertisen, og tar de rette valgene som skal til for å oppnå disse.

I en moderne bedrift kan folk jobbe innenfor de rammer de selv setter i forhold til tid, sted og metode. Dette krever et enormt ansvar, men byr også på en frihet uten sidestykke, noe som skaper rom for kreativitet og nye muligheter.

Vi ønsker å inspirere våre ansatte til å ta aktiv del i skaperverket. Det gir et ansvar som gjør arbeidsplassen til noe mer enn en kontorjobb, som kun utføres for lønnens skyld. Det er dette som driver vårt team i arbeidet. Slik sørger vi for at alle som jobber hos SEO-blogg brenner for det de driver med.

Best på blogging

Vi spesialiserer oss på blogg som markedsføringsverktøy, fordi vi elsker å skrive kreativ tekster.

Kreativ markedsføring

Et av våre hovedmål er å tenke innovativt, slik at vi kan tilby tjenester som får våre kunder til å skille seg ut i sin bransje.

Kundefokusert

Fornøyde kunder og bra service kommer alltid først. Dersom vi tror noen andre kan hjelpe deg bedre, anbefaler vi et annet SEO-byrå. Vi har gode forbindelser i bransjen.

Kvalitetsorientert

Produksjon av kvalitetsprodukter gir deg mer igjen for din investering. Middelmådig materiale er billig, men også verdiløs markedsføring.

Gunstige priser

Sammenlignet med de fleste andre SEO-byråer har vi meget konkurransedyktige priser.

Pakkepris på SEO-tjenester

Vil tilbyr pakkepris på blogging. Dette gir deg god oversikt over løpende utgifter slik at du enkelt kan planlegge ditt budsjett for markedsføring.

SEO-bloggs team

Her ser du en oversikt over våre medarbeidere. I tillegg samarbeider SEO-blogg med mange frilansere. For tiden har vi et fast samarbeid med compile.no for utveksling av diverse tjenester.

Robin Syversen
Fagansvarlig content og sosiale medier
Bill Makatowicz:
Fagansvarlig SEO
Sonja Storli
Korrektur og kreativ konsulent

SEO-bloggs samarbeid med A1 Gambia

For å kunne skape mer lykke i hverdagen, er det ikke bare oss selv og betalende kunder vi må hjelpe. SEO-blogg har inngått et samarbeid med A1 Gambia som har bygd og drifter en skole i Gambia. SEO-blogg donerer for tiden 2 prosent av all inntekt til dette formålet. Det vil si at du som kunde også automatisk er med å bidra til lykkeligere barn i Afrika for hver eneste time du ansetter oss.

Elisabeth Nyrud som er ansvarlig for A1 Gambia gir en kort presentasjon av prosjektet:

«Formålet med førskolen er at elevene skal lære engelsk, som er det offisielle språket i Gambia. I grunnskolen skjer all undervisning på engelsk, men barna snakker i utgangspunktet kun sitt stammespråk. Det blir således vanskelig å tilegne seg kunnskapen grunnskolen skal gi. Etter endt førskole er elevene bedre rustet og motivert for utdanningsløpet»