følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

Image Alt

Konseptutvikling for bedrifter

Hva er et konsept?

I innholdsproduksjon forstår vi konsept som flere ideer sammen som inngår i en mer kompleks helhet. Et konsept oppfattes som vellykket når det kommuniserer med målgruppen det er ment for. En rød ku, blå laks og et hvitt fjell er tre idéer. Sammen kan de danne konseptet «norsk nasjonalisme».

Hva er konseptutvikling?

Konseptutvikling består i å utvikle de enkelte idéene som inngår i et konsept. Fase én er ofte å finne ut hva du vil oppnå og hvorfor du vil oppnå nettopp det. Neste fase er gjerne mer detaljert og kreativ for å finne rett design, form eller løsning på problemet. 

Ser du etter en konseptutvikler til din bedrift? Enten du er nyoppstartet eller veletablert kan SEO-blogg bistå.

Å vurdere bedriftens konsept før den i det hele tatt startes opp, er den beste måten å sikre effektiv bruk av dine viktigste resurser; tid og penger. Derfor er det et tankekors at konseptutvikling ofte blir oversett når små virksomheter startes.

Et veloverveid konsept kan være avgjørende for hele foretakets fremtid.

Konseptutvikling handler om etablering av bedriftens identitet. Det dreier seg om å finne ut hva som er foretakets kjernevirksomhet, og hvordan du best formidler dette til dine kunder. Et veloverveid konsept vil utpeke dine største konkurrenter, og gi deg klare mål å jobbe mot.

 

Hva er god konseptutvikling?

Grunnen til at det oppleves som vanskelig å lage konsepter for veldig mange, er at det krever både kreativ innovasjon og strategisk analyse. Det vil si at begge hjernehalvdelene må være aktive. Prosessen må ikke nødvendigvis foregå samtidig. Det er for eksempel vanlig å kartlegge behov, målsetning og ressurser før man går løs på den kreative fasen.

God konseptutvikling blir i praksis synonymt med å bygge en god merkevare av ditt foretak. Det handler om å få full oversikt over bedriftens hensikt, og ikke minst hvilke kunder du retter deg mot.

Konseptutvikling handler derfor om kommunikasjon. Det skal være glassklart for både deg selv og dine kunder hva du driver med, og hva du kan gjøre for dem. Det skal ikke være tvil om hvorfor du er det beste valget når folk søker etter dine typer tjenester på Internett.

Et godt konsept vil styrke bedriftens autoritet i markedet, og styrke nettstedets domeneautoritet hos søkemotorer. Med god konseptutvikling fra dag én vil din virksomhet ha helt tydelige arbeidsoppgaver, som styrker foretakets rykte hver eneste dag. På sikt vil omsetningen øke som et direkte resultat av disse anstrengelsene.

 

Hva har du å tjene på god konseptutvikling?

God konseptutvikling sikrer at driften blir så effektiv som mulig:

  • Ressurser blir brukt der det gagner bedriften best
  • Bedriftens rykte blir etablert raskest mulig
  • Kundekontakten blir effektivisert
  • Markedsføringen blir spisset og treffer målgruppen bedre
  • Bedriften får økt trafikk fra søkemotorer
  • Flere kunder tar kontakt i egen regi
  • Nettstedets domeneautoritet styrkes
  • Omsetningen økes raskere
  • Det er lettere å lage innhold fordi man har gitte rammer å forholde seg til

En godt planlagt og godt gjennomført konseptutvikling vil som oftest gi alle disse resultatene.

 

Hvordan øker vi omsetningen med konseptutvikling?

Det høres kanskje enkelt ut å opprette god kommunikasjon med dine kunder og søkemotorer. Det krever god innsikt og mye arbeid å forme gode konsepter.

I dette arbeidet er kreativitet vår beste agent. Ofte vil det være dette momentet som skiller geniale bedrifter fra middelmådige. Hvor godt treffer du krysningspunktet mellom alle de tekniske momentene, markedet og originalitet?

Hva slags foretak du har, påvirker strategien og konseptutviklingen. Det er her SEO-blogg stepper inn og vurderer hvilke grep som er mest hensiktsmessig for din bedrift. Vi analyserer markedet, og finner ut hva som skal til for å gjøre ditt foretak konkurransedyktig.

Deretter setter vi oss ned og ser på hvordan du kan skille deg ut fra dine konkurrenter. Dersom du ikke har tid, eller mangler ekspertisen som trengs for å iverksette planen, hjelper vi deg med alt som skal til; fra planlegging av konsept til produksjon av innhold og optimalisering av all markedsføring på ditt nettsted.

Slik sørger vi for at din bedrift benytter ressursene hensiktsmessig, at markedsføringen blir så effektiv som mulig, og at din merkevare styrkes på alle plan. God konseptutvikling starter med god strategi, skapes av god erfaring, og resulterer i at ditt foretak utmerker seg i sin bransje.