følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

Image Alt

Bloggstrategi

Hva er en bloggstrategi?

En bloggstrategi er en overordnet plan for å nå målsetningen med din bedriftsblogg. Strategien må nøye tilpasses bloggens hensikt, slik at bedriften får mest mulig igjen av investeringen i en seriøs forretningsblogg. Som regel er en bloggstrategi tett knyttet opp mot, og spesialtilpasset, de overordnede målene til den enkelte bedrift.

Hvorfor trenger bedriften en bloggstrategi?

Bedriftsblogger kan ha mange forskjellige hensikter og målsetninger. Eksempler på mål kan være:

  • Konvertere til kjøp
  • Skaffe mer trafikk
  • Få flere til å melde seg på nyhetsbrev
  • Øke bevisstheten rundt bedriftens merkevare
  • Øke autoriteten (DA) til bedriften

En nøye planlagt bloggstrategi vil som oftest oppleve flere av disse resultatene.

Strategien som velges påvirker bloggens utforming. Type innhold og skrivestil kan variere stort i forhold til hvilke av målsetningene ovenfor som prioriteres.

 

Hva kan min bedrift tjene på en god bloggstrategi?

Mye tyder på at stadig flere markedsførere benytter seg av spesifikke strategier for blogging. Som med alt annet er det viktig å ha en plan og et fokus for det man gjør slik at man også har muligheten til å verifisere om målet har blitt nådd i etterkant.

Vil du vite mer om fordelen med blogging? Vi har skrevet flere innlegg om dette og deler gjerne våre «bedriftshemmeligheter». Faktum er at hvem som helst kan lage en god bedriftsblogg. Langt færre har derimot tid og ressurser til å sette seg inn i alle tiltakene det krever.

En nøye planlagt bloggstrategi gir som oftest bedre uttelling sammenlignet med en blogg som ikke har en overordnet plan; målt i forhold til målsetningen som er satt.

 

Hvordan øker vi omsetningen med en bloggstrategi?

For å hjelpe deg med din bedrifts bloggstrategi starter vi med å sette oss inn i markedet dersom vi ikke allerede har ekspertise i din bransje. Vi analyserer hva dine konkurrenter gjør slik at vi kan legge en plan som best hjelper deg å nå de resultatene du er ute etter.

Det første steget er som regel å øke autoriteten ved å skrive korte, informative svar på spørsmål i din bransje. Når autoriteten har nådd ønsket nivå skriver vi blogginnhold med mer dybde og ekspertise.

Om din bedrift allerede har en godt etablert merkevare, vil vi bygge videre på denne. Om den enda ikke har blitt etablert, vil vi bruke vår kreative ekspertise til å skape en sterk bloggprofil. Slik får din bedrift best mulighet til å utmerke seg i markedet.