følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

En maskott blar intensivt i en bok. Bildet er delvis bort i et slør av rødt som dekker hele flaten.

SEO-tjenester

Hva innebærer SEO-tjenester?

Søkemotoroptimalisering (SEO) er all optimalisering som gjøres på ett nettsted for at bedriften skal komme høyere opp i nettsøk på søkemotorer som Google, Bing eller Yahoo. Opprinnelig kommer det fra engelsk; Search Engine Optimization. Det folk vanligvis referer til som “SEO-tjenester” er egentlig On-page SEO som vil si optimalisering av selve innholdet på nettstedet. I tillegg finnes teknisk SEO og off-page SEO som egentlig bare er markedsføring.

 

Et SEO-byrå starter som regel med en SEO-analyse for kartelegge hvor klienten har forbedringspotensiale. En teknisk audit gir et godt grunnlag slik at man kan undersøke om innholdet på siden lever opp til god on-page SEO og henger sammen med målene til bedriften.

Søkemotoroptimalisering er et fag i seg selv, og kanskje det viktigste en bedrift kan foreta seg for å markedsføre seg på Internett. På bloggen vår kan du lese mer detaljer om hvordan SEO fungerer.

Hva består on-page SEO av?

For 10 år siden handlet on-page SEO i mye større grad om taktisk bruk av nøkkelord. Dette er fortsatt viktig, men søkemotorene har blitt mye smartere, og vurderer mange faktorer før det avgjøres hvor mye de vil vise ditt nettsted i SERPet, eller Google-søket som folk gjerne kaller det.

I det siste har Google gått ut og sagt at relevans og kvalitet er noen av de viktigste faktorene som avgjør hvor god on-page SEO et nettsted har. Det vil si at de vurderer hvor godt innholdet ditt er skrevet, og hvor relevant det er i forhold til temaet du behandler.

I tillegg har antall lenker inn til den enkelte internettsiden vært en viktig faktor for SEO siden Googles begynnelse.

Andre forhold som påvirker on-page SEO er bildebruk, headinger, nettadresser, ankertekst, brukervennlighet, responsivt design, og nettstedets hastighet. De siste årene har også fenomener som EAT og NLP før til endringer i hvordan faget utføres. On-page SEO er en jobb i konstant utvikling, som du aldri blir ferdig med.

Grunnen til den konstante utviklingen, er at søkemotorene ofte oppdaterer sine retningslinjer for hva som er best on-page SEO. Dette gjør de for å hindre at folk skal manipulere systemet, og for å sikre at de brukerne av søkemotoren finner det beste innholdet som er å oppdrive.

 

Hva kan din bedrift tjene på bruk SEO-tjenester?

Med slike arbeidsforhold blir det veldig ressurskrevende for en hver bedrift å holde seg oppdatert på og utføre egne SEO-tjenester. Derfor er det mye å tjene på å leie inn et SEO-byrå, som til en hver tid følger med på det siste innen markedsføring på Internett.

Ved å følge søkemotorenes retningslinjer, vil et hvert foretak ha mye å tjene på ut utvikle sin on-page SEO:

  • God SEO leder til økt synlighet i søkemotorer
  • Økt synlighet på søkemotorer leder flere kunder til ditt nettsted
  • Økt kundetrafikk leder til økt omsetning
  • God SEO vil direkte påvirke byggingen av din merkevare
  • God SEO er veldig billig sammenlignet med annonsering
  • God SEO øker domeneautoriteten (DA) til bedriften

 

Hvordan øker vi bedriftens omsetning med SEO-tjenester?

Det første vi gjør når vi hjelper nettbedrifter med on-page SEO er å foreta en «audit» av nettstedet. Det vil si at vi går hele nettstedet etter i sømmene og kartlegger hva som kan forbedres av innholdet på siden. Uahvhengig av strategi for innhold på siden, er vi nødt til å gjøre en nøkkelordsanalyse slik at vi vet hva folk søker på, hva slags intensjon de og hvordan vi kan match din bedrifts innhold med intensjonen til den potensielle kunden.

Deretter iverksetter vi alle forbedringer slik at ditt nettsted blir optimalt med tanke på å bli synlig når folk gjør nettsøk i din bransje. I tillegg skriver vi om, eller produserer nytt innhold til alle sider, inkludert blogginnlegg. Også disse sørger vi for at er oppdatert i tråd med de absolutt siste trendene innen on-page SEO.

I tillegg til å følge Googles egne retningslinjer for god SEO, analyserer vi konkurrerende tekster som ligger høyt i SERPet. På den måten kan vi se hva høyt rangerende tekster i din bransje scorer på og implementere de endringene som fungerer for de fleste av de høyt rangerende artiklene.

Etter hvert som din bedrifts tekst-innhold rangerer høyere, vil det også drive mer trafikk til nettstedet. Det vil, i sin tid, føre til at flere kjøper tjenestene.