følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

 > SEO Blogg  > Finn rett SEO-byrå med 8 enkle steg!
stilen er data-animert. Øverst er det et søkefelt med teksten: "finn ditt SEO-byrå". Nedenfor står det "SEO" med store bokstaver. O'en er en jordklode hvor det går en ledning til en mus av den typen som brukes til en datamaskin

Finn rett SEO-byrå med 8 enkle steg!

Hei! Kanskje er du her fordi du skal lage eller forbedre et nettsted ved hjelp av søkemotoroptimalisering (SEO). Det kan være at du vil ansette et SEO-byrå, eller ikke …? Uansett grunn er du på rett sted som «SEO-turist»; du er ute etter å optimalisere for best mulig digital markedsføring. I dette blogginnlegget vil du få uvurderlig veiledning.

 

Etterhvert som vi blir mer og mer digitaliserte, er det ikke lenger en reell mulighet for et firma å klare seg uten å sette av ressurser til SEO og digital markedsføring. Men som de fleste eiere av en forretning, har du sannsynligvis masse andre arbeidsoppgaver. Spesielt hvis du har en liten bedrift kan det bli overveldende mye å ta tak i. Fortvil ikke jeg skal vise deg hvordan du finner rett SEO-byrå.

Oppgaven kan imidlertid løses på flere måter: Det kan gjøres både ved å finne en SEO-konsulent internt i selskapet, eller ved å bruke ett eller flere utenforstående SEO-byråer. Eller finnes det kanskje et alternativ der en del SEO-oppgaver ikke trengs utføres i det hele tatt…? Dette kommer jeg tilbake til helt på slutten av innlegget. Men først skal jeg fortelle hvordan du selv kan skvise mest mulig ytelse ut av nettstedet ditt.

 

RELEVANT LESNING: Hva er Søkemotoroptimalisering? SEO

 

For deg som ikke vet nøyaktig hva søkemotoroptimalisering er, gir vi deg muligheten til å lese deg opp på emnet først. Flytt blikket to linjer opp! Lenken der tar deg til et innlegg som forklarer hva SEO har og si for nettbedrifter på en måte som selv nybegynnere kan forstå.

 

Amper er like pirkete som du bør være med din SEO

 

INNHOLD:

 

Hva gjør et SEO-byrå?

Om du allerede vet litt om SEO er det ikke så vanskelig å tenke seg til hva en SEO-konsulent, eller et byrå, gjør. Det dreier seg om et eller flere av følgende arbeidsområder:

 • Passe på at siden din er teknisk riktig konstruert og fungerer teknisk optimalt (teknisk SEO).
 • Passe på at innholdet fungerer i forhold til forretningens målsetning og favoriserer søkemotorene samtidig som det fenger folk (on-page SEO).
 • Lede relevant trafikk til ditt nettsted via digital markedsføring (off-page SEO).

Så enkelt kan det sies. I praksis er ofte det første et SEO-byrå gjør å ta en audit av nettsiden din for å se om det tekniske er på plass. Deretter går turen videre til å analysere alt innholdet slik at mer innhold kan legges til, eller nåværende innhold optimaliseres.

Når de to stegene er fullført, vil strategien for den digitale markedsføringen kunne vurderes ut i fra bransje, publikum, budsjett og målsetning for bedriften. Neste del av prosessen er å fokusere på lenkebygging, sosiale medier, blogging, innholdsproduksjon, analyse av konkurrenter og andre former for promotering som kan være aktuelle basert på den overordnede markedsføringsstrategien.

Til slutt overvåker man alt man gjør slik at man kan se hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Da kan eventuelle endringer gjøres på bakgrunn av dette.

 

Hva kan du forvente?

Dersom du har laget et nettsted uten noe kompetanse innenfor SEO, har du sannsynligvis mye å tjene på å få hjelp til dette. Ofte vet webutviklere en del om teknisk SEO. Både for de som setter opp sitt eget nettsted og de som får hjelp til å lage dette, er innholdet på nettstedet ofte det største problemet. Det vil altså si det som har med on-page SEO å gjøre.

En SEO-konsulent bør kunne produsere eller endre innhold slik at besøkstallet økes betraktelig. Gjennom å optimalisere tekster for søkeord du ønsker å bli funnet på, vil du oppnå større synlighet i søkemotorene.

Det er umulig å si noe om hvor stor forbedringen vil være før det er foretatt en SEO-audit og innholdet er vurdert i forhold til hva man ønsker å oppnå.

Du bør sette deg litt inn i grunnleggende SEO. Grunnen er at bedriften din vil spare en del penger på SEO-tjenester samtidig som du er i stand til å stille de rette spørsmålene og ha de rette forventningene.

Noen områder, som for eksempel teknisk SEO, kan du forvente umiddelbar effekt av arbeidet som gjøres. For nyoppstartede bedrifter, derimot, kan det gå så lenge som 12 måneder før du oppnår full effekt av on-page SEO arbeid som er utført selv om det ofte går fortere i det norske markedet.

 

Fordeler og ulemper med å bruke SEO-byrå

Ulemper ved å bruke et SEO-byrå kan være:

En maskott påpeker ulempene ved å leie et SEO-byrå

Amper ser hinder overalt

 • Du vil kanskje ikke ha like god oversikt over hva som skjer på hjemmesiden din
 • Utenforstående har ikke alltid like stor bransjekunnskap som medarbeidere i din bedrift
 • Tjenestene kan bli dyre. Spesielt når byrået tar betalt per time.
 • Feil kan forekomme
 • Noen bruker (black-hat) teknikker som fører til at nettstedet ditt kan straffes med senket autoritet

 

 

Fordeler ved å bruke et SEO-byrå kan være:

 • Du kan oppnå bedre resultater enn du vil klare på egenhånd
 • Kostnaden du investerer på SEO vil ofte betale seg selv over tid
 • Du kan fokusere på oppgaver som bedriften din behersker og unngå opplæring
  En maskott peker på fordeler med et SEO-byrå

  Munter vet det meste om SEO

 • Du vil kunne se hva som fungerer og ta lærdom av det
 • Det er lettere for et byrå å oppnå resultater med off-page SEO fordi de har kontaktnettverk som kan benyttes i eksponeringen av ditt selskap.
 • Om du skal starte prosessen med å lage nettsted, vil det bli mindre behov for å omstrukturere hjemmesiden i etterkant.
 • Det er lettere å bytte ut et SEO-byrå enn en ansatt dersom det trengs.

 

Eksternt byrå eller egen konsulent?

Dersom du har et lite firma, er det kanskje ikke en reell mulighet å ha sin egen SEO-konsulent. For de litt større selskapene er dette en vurdering som må tas. Fordelen med å ha egne ansatte SEO-konsulenter er at de som regel blir billigere i drift.

I tillegg vil bedriften din ha den fordelen at SEO-konsulenten før eller siden vil opparbeide seg ekspertkompetanse innenfor den bransjen bedriften opererer i. Denne kompetansen kan gi det lille ekstra som må til for å dominere bransjen.

Fordelen med et SEO-byrå er at det lett kan byttes ut om det ikke fungerer. Dersom du har faste ansatte som utfører SEO-relaterte tjenester, må disse isteden omplasseres.

Har du et lite firma? Nedenfor kan du laste ned en oversikt over de forskjellige oppgavene innenfor SEO og om de egner seg best for eksterne eller interne ressurser. Dette kan være et godt utgangspunkt frem til du selv ser hva som fungerer i din bedrift.

Ja takk, jeg ønsker gratis e-publikasjon: Digitale oppgaver i en liten bedrift!

Et banner du kan trykke for å laste ned en gratis e-publikasjon: "Lær hvordan du kan organisere de digitale oppgavene"

 

Fastpris eller timepris?

Finnes det seriøse SEO-byråer med fastpris? Egentlig ikke…Etter en SEO-analyse bør det være mulig å sette et cirka tidsbruk på arbeidet, men det blir litt som å rehabilitere hele huset. Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar.

Forskjellige SEO-byråer har forskjellige modeller. En betalingsmodell som brukes, går ut på at SEO-byrået har et forhåndsbestemt budsjett som kan benyttes. Dette er bedre i forhold til at du i alle fall vil vite hvor mye du vil komme til å bruke per måned. Likevel er det litt det samme som ovenfor: Du vet ikke helt hva du får for de pengene fordi byrået eller konsulenten som jobber for deg ikke kan definere det helt nøyaktig på forhånd.

Hvor mye man faktisk ender opp med å betale for SEO-tjeneste sine kommer mye an på hvordan jobbingen legges opp. Vi har erfart at den beste løsningen for kunden ofte er den der de selv får muligheten til å bidra på de oppgavene der de har kompetanse. Dette krever at SEO-byrået er ærlige på hva jobben består av og om dette er noe kunden selv kan gjøre.

En del kunder vi snakker med synes at SEO-byråer ofte ikke vil røpe detaljer om hva oppgavene egentlig går ut på. Det kan koste kundene dyrt. Derfor tror vi i SEO-blogg på full åpenhet rundt samarbeidet og oppgavene som skal gjøres. Ofte kan opplæring av kunden være det eneste som skal til for at de skal kunne gjøre jobben selv i fremtiden.

 

Byråets erfaringsområde

Hvilken type selskaper har SEO-byrået jobbet med i fortiden? Hvilke marked kjenner de best? Dette er spørsmål som kan få betydning for valget du må ta. Når det gjelder teknisk SEO så spiller verken marked eller bransje noen rolle.

For innholdet på nettsiden (on-page SEO) og den digitale markedsføringen (off-page SEO), kan det ha mye å si at selskapet eller konsulenten du velger har kjennskap til bransjen din og har jobbet med selskaper av samme størrelse som ditt.

 

Hvilke metoder brukes?

Hvordan målene skal innfris er veldig sentralt. Hvilke prosesser skal settes i gang? Hvilke metoder benyttes og hvorfor benyttes de valgte metodene? Det finnes like mange måter å jobbe med SEO på som det finnes SEO-konsulenter. Spør også gjerne hvorfor de tror at akkurat disse metodene vil fungere for nettopp din bedrift.

For å spare bedriften din for ressurser, er det lurt å spørre om noe av den kompetansen du allerede har i bedriften kan brukes slik at det blir et samarbeid mellom noen av din bedrifts ansatte og konsulentene som leies inn. Kanskje er noen på huset superflinke til å poste på sosiale plattformer? Kanskje finnes det en forfatter i din bedrift? Da bør denne kunne brukes i den digitale markedsføringen med litt veiledning.

Uansett hvilke metoder SEO-byrået velger å benytte, er det viktig at disse er metoder som er godkjent av Google. Det vil nok alltid finnes metoder som forsøker å manipulere søkeresultatene i egen favør. Dette er teknikker som kan gi vinning på kort sikt, men vil skade autoriteten på siden din over tid. Vi kaller gjerne slike teknikker for «black hat SEO».

Den gode nyheten er at det i Norge i dag ikke er så mange som driver med black hat-strategier i den digitale markedsføringen. Det er det nok flere grunner til. For det første har det blitt vanskeligere og vanskeligere å lure Google som bare blir smartere og smartere.

For det andre vil slik manipulering til syvende og sist føre til at SEO-byrået eller konsulenten som utfører det får dårlig rykte. Derfor er det i begge selskapenes egne interesser at man holder seg til såkalte «white hat» SEO-teknikker.

 

Ta 8 praktiske steg for å finne rett SEO-byrå!

Teksten "SEO optimization" ved siden av en skjerm med et forstørrelsesglass.

Å velge rett SEO-byrå er ikke alltid like lett. Følge våre 7 praktiske steg!

Ok, la oss ta en titt på åtte enkle steg du kan ta for å finne ditt SEO-byrå. Dersom du setter de inn i konteksten med resten av innlegget burde dette hjelpe langt på vei.

 

1. Sørg for at du vet nok om SEO til å stille de rette spørsmålene!

Om du ikke vet hvilke spørsmål du skal stille, vil du ikke komme langt. Tenk deg en person fra Bali som skal kjøpe bildekk i Norge. Tror du han ville husket på å spørre om vinterdekk?

 

2. Finn ut hva din bedrift ønsker å oppnå med SEO!

Hva er målet til bedriften? Kortsiktig og langsiktig kan begge være aktuelle. Dersom du har gjort punkt én godt nok, vil du ha et grunnlag til å avgjøre om SEO i det hele tatt er nødvendig for å nå selskapets målsetning.

 

3. Vurder SEO-byråets egen synlighet på Google!

Dersom selskapet med kompetansen på SEO ikke er særlig synlig i søkemotorene, må du spørre deg selv om de i det hele tatt er istand til å gjøre ditt firma synlig. At de selv ikke har synlighet på Google, vil ikke automatisk si at de ikke kan sitt fagfelt, men det er verdt å undersøke årsaken.

 

4. Velg noen som brenner for det de driver med!

Det er ikke nok å bare kunne søkemotoroptimalisering. Det finnes aspekter ved SEO som krever kreativitet, og man er ikke særlig kreativ hvis man ikke brenner for det man gjør.

 

5. Be om en presentasjon!

Det er relativt vanlig at de som skal utføre tjenestene for deg, presenterer litt om hva de kan gjøre, hvordan de vil gjøre det og hva ditt firma har av feil og mangler på nettstedet.

 

6. Spør om fastpris på prøve-prosjekt!

For å få et godt bilde av om selskapet har gode SEO-konsulenter på sitt lag, kan du be om et prøve-prosjekt der dere inngår en avtalt pris for et spesifikt oppdrag. Dette danner et godt grunnlag for hva du kan forvente videre etter prosjektet er fullført.

SEO-bloggs første oppdrag for en kunde foregår som regel på den måten. Når kunden deretter kjenner selskapet oppleves det tryggere å med timesbetaling.

 

7. Innhent flere pristilbud!

Det er ingen ting i veien for å høre med flere selskaper før du bestemmer deg. Ved å ha litt kontakt med de over tid, kan du få et bedre bildet av om de passer for din bedrift

 

8. Velg byrå eller konsulent etter behov!

Du burde nå være klar for å ta det valget som passer din bedrifts behov best.

 

Strategi for små bedrifter – Hvordan sikre SEO-tjenestene

Gode råd er dyre som det sies, men det trenger ikke alltid være det. Som jeg nevnte tidligere er teknisk SEO et område som ikke er forbundet til noe spesielt språk. Det gjør at vi kan benytte SEO-teknikere potensielt fra hele verden. India er et land med over 2,6 billioner som har rykte på seg for å være flinke i programmering.

Om du går på sider som Freelancer.com, kan du finne meget dyktige programmerere som jobber for helt ned i 15 dollar timen. Det finnes millioner av mennesker som jobber med teknisk SEO og webutvikling verden rundt. I et internasjonalt marked, der tilbud og etterspørsel gjelder, senker dette prisen drastisk på disse type tjenester.

Vær obs på at kvaliteten varierer veldig når du beveger deg utenfor Norge. For at denne metoden skal fungere er du nødt til å ha mer innsikt enn bare litt grunnleggende.

 

Bonustips: Bruk web-builderen Wix og unngå teknisk SEO

Det finnes en annen løsning der du kan unngå mye hodepine forbundet med SEO dersom du velger å gjøre noe selv. Dette er en løsning som ikke har vært god nok før akkurat i den aller siste tiden. I dag vil nemlig de aller fleste som er seriøse i forhold til SEO benytte WordPress som publiseringsplattform. Hva hvis det fantes et alternativ?

Har du enda til gode å lage nettstedet ditt? Før du velger plattform er det et par ting du bør tenke litt over. Tradisjonelt sett har Word Press vært det eneste reelle alternativet, men i det siste har det vokst frem et alternativ; nemlig wix.com.

Dette er en web-builder som baserer seg på «drag-and-drop» der du slipper å gjøre teknisk SEO, vedlikehold og programmering. Wix har eksistert lenge, men det er først nå de har tatt igjen WordPress på SEO i så stor grad at det for små selskaper er liten grunn til å velge WordPress fremfor Wix.

Trykk banneren under for å kontakte oss for å ta en uforpliktende prat slik at vi kan se om vi finner tonen og kan initiere et samarbeid.

Et banner du kan klikke for å få hjelpe med å finne SEO-byrå til din bedrift

Konklusjon:

Hovedpoenget med SEO er å oppnå større synlighet i søkemotorene for bedre digital markedsføring. Som en «SEO-turist» på leting etter et SEO-byrå, er det en del ting du må tenke på i forhold til hvordan arbeidsoppgavene forbundet med SEO skal utføres. Først bør du finne ut om selskapet ditt er stort nok til å ha en egen konsulent internt i bedriften. Dermed blir neste oppgave å kartlegge hva som trengs utført av arbeid. Til slutt kan du finne rett SEO-byrå eller konsulent.

 

BEGREPSFORKLARINGER:

Autoritet i forhold til SEO: Autoritet omtaler din troverdighet slik søkemotorene vurderer det. De forskjellige søkemotorene har noe forskjellige kriterier for å måle dette. Hos Google vil autoriteten blant annet komme an på antall linker du har til siden din, hva slags arbeid / forskning du har utført (erfaring i bransjen din) og flere andre faktorer.

«Black hat» strategier: Strategier ofte forbundet med online markedsføring. Innhold av lav kvalitet blir forsøkt rangert høyt i søkemotorene på bakgrunn av å finne svakheter i algoritmene fremfor å lage godt innhold. Bruk av slike strategier fører til straff fra Google. Nettstedet ditt vil da rangere dårligere.

SEO-audit: En vurdering av et nettsteds kvalitet i forhold til SEO.