følg oss

Sentralbord: 928 00 333 (08.00-16.00)

 > SEO Blogg  > Velg rett SEO-byrå med 7 enkle steg!
stilen er data-animert. Øverst er det et søkefelt med teksten: "finn ditt SEO-byrå". Nedenfor står det "SEO" med store bokstaver. O'en er en jordklode hvor det går en ledning til en mus av den typen som brukes til en datamaskin

Velg rett SEO-byrå med 7 enkle steg!

Hei! Kanskje er du her fordi du skal lage nettsted, eller kanskje du allerede har et nettsted som du vil forbedre ved hjelp av søkemotoroptimalisering (SEO). Det kan være at du vil ansette et SEO-byrå, eller ikke …? I alle kombinasjoner av disse tilfellene er du som «SEO-turist» på rett sted. I dette blogginnlegget vil du nemlig finne råd, tips og veiledning som er helt uvurderlig i forhold til hvilke valg du må ta for å kunne optimalisere SEO i din bedrift.

Etterhvert som vi blir mer og mer digitaliserte, er det ikke lenger en reell mulighet for et firma å klare seg uten å sette av ressurser til SEO. Men som de fleste eiere av en forretning har du sannsynligvis flere oppgaver enn å kun fokusere på bedriftens SEO. Spesielt hvis du har en liten bedrift kan det bli overveldende mye å skulle ta tak i.

Oppgaven kan imidlertid løses på flere måter: Det kan gjøres både ved å ansette en SEO-konsulent internt i selskapet, eller ved å bruke ett eller flere utenforstående SEO-byråer. Eller finnes det kanskje et alternativ der en del SEO-oppgaver ikke trengs utføres …? Dette kommer jeg tilbake til helt på slutten av innlegget. Kjære «SEO-turist» Hold deg fast, nyt turen og la SEO-bloggs to «turistguider», Munter og Amper, ta deg gjennom en digital reise for å oppdage hvordan du kan skvise mest mulig ytelse ut av nettstedet ditt.

RELEVANT LESNING: Hva er Søkemotoroptimalisering? SEO

Men et steg av gangen … For deg som ikke vet nøyaktig hva SEO er, gir vi deg muligheten til å lese deg opp på emnet først. Flytt blikket to linjer opp! Når du trykker på linken der får du en god oversikt over hva SEO egentlig er, og hvilken rolle den spiller. Det spesielle med dette innlegget er at det er skrevet på en måte som gjør at selv en nybegynner kan følge med fra start til slutt.

Amper er like pirkete som du bør være med din SEO

INNHOLD:

Hva gjør et SEO-byrå?

Ok, da er du tilbake igjen etter å ha lest innlegget om hva SEO er … Eller kanskje du allerede visste mye om søkemotoroptimalisering fra før av? Hvis du nå er innforstått med det meste av innlegget ovenfor, er det ikke så vanskelig å tenke seg til hva et SEO-byrå eller en SEO-konsulent gjør. Det dreier seg om et eller flere av følgende arbeidsområder:

 • Passe på at siden din er teknisk riktig konstruert og fungerer optimalt (teknisk SEO)
 • Passe på at innholdet er bra, henger sammen og favoriserer søkemotorene (on-page SEO)
 • Lede relevant trafikk til ditt nettsted via digital markedsføring (off-page SEO)

Så enkelt kan det sies. I praksis er ofte det første et SEO-byrå gjør å ta en vurdering av nettsiden din for å se om det tekniske er på plass. Deretter går turen videre til å analysere alt innholdet slik at mer innhold kan legges til, eller nåværende innhold optimaliseres.

Når de to stegene er fullført, vil markedsførings-aktiviteter kunne vurderes ut i fra bransje, publikum, budsjett, målsetning for bedriften. I denne siste delen av prosessen fokuseres det på linkbygging, sosiale medier, blogging, analyse av konkurrenter og andre former for promotering som kan være aktuelle basert på den overordnede markedsførings-strategien. Til slutt overvåker man alt man gjør slik at man kan se hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Da kan eventuelle endringer gjøres på bakgrunn av dette.

Hva kan du forvente av et SEO-byrå eller en SEO-konsulent?

Dersom du har laget et nettsted uten noe kompetanse innenfor SEO, har du sannsynligvis mye å tjene på å få hjelp til dette. Ofte vet de som setter opp web-løsninger for folk en del om teknisk SEO. Både for de som setter opp sitt eget nettsted og de som får hjelp til å lage dette, er innholdet på nettstedet ofte det største problemet. Det vil altså si det som har med on-page SEO å gjøre.

En SEO-konsulent bør kunne lage eller endre innhold slik at du øker besøkstallet inn til nettstedet betraktelig. Selvsagt vil forbedringen være større der det er gjort en dårligere jobb med å lage nettstedet i første omgang. Derfor er det umulig å si noe om hvor stor forbedringen vil være før det er foretatt en teknisk SEO-audit og innholdet er vurdert i forhold til hva man ønsker å oppnå.

Du bør sette deg litt inn i grunnleggende SEO. Grunnen er at du vil spare en del penger på SEO-tjenester samtidig som du er i stand til å stille de rettet spørsmålene og ha de rette forventningene. Noen områder, som for eksempel teknisk SEO, kan du forvente umiddelbar effekt av arbeidet som gjøres.

Derimot kan det gå så lenge som 9 måneder før du oppnår full effekt av on-page SEO arbeid som er utført. Dersom du leser innlegget vårt om SEO ovenfor og forstår det, vil du egentlig ha den grunnleggende forståelsen som må til for å kunne forstå problemstillingene som kommer senere i denne «turistguiden».

La meg vise et eksempel på hvor galt det kan dersom du ikke kan noe om SEO og du i tillegg velger et SEO-byrå som gir deg feilinformasjon. Dette er et meget interessant blogginnlegg som viser hvordan et «ekspert-råd» kan bli spikeren i kista for bedriften din dersom det går lang tid før feilen oppdages.

Fordeler og ulemper med et SEO-byrå

Ulemper ved å bruke et SEO-byrå kan være:

Amper blir gal av SEO-problemer

Amper ser hinder overalt

 • Du vil kanskje ikke ha like god oversikt over hva som skjer på hjemmesiden din
 • Utenforstående har ikke alltid like stor bransjekunnskap som medarbeidere i din bedrift
 • Tjenestene kan bli dyre. Spesielt når byrået tar betalt per time.
 • Feil kan forekomme
 • Noen bruker teknikker som fører til at nettstedet ditt kan straffes med senket autoritet

 

Fordeler ved å bruke et SEO-byrå kan være:

 • Du kan oppnå bedre resultater enn du vil klare på egenhånd
 • Kostnaden du investerer på SEO vil ofte betale seg selv over tid
 • Du kan fokusere på oppgaver som bedriften din behersker og unngå opplæring

  Munter vet det meste om SEO

 • Du vil kunne se hva som fungerer og ta lærdom av det
 • Det er lettere for et byrå å oppnå resultater med off-page SEO fordi de har kontaktnettverk som kan benyttes i eksponeringen av ditt selskap.
 • Om du skal starte prosessen med å lage nettsted, vil det bli mindre behov for å omstrukturere hjemmesiden i etterkant.
 • Det er lettere å bytte ut et SEO-byrå enn en ansatt dersom det trengs
 • Som SEO-turist kan du få hjelp av to morsomme turistguider som heter Munter og Amper.

Eksternt SEO-byrå eller egen konsulent?

Dersom du har et lite firma, er det kanskje ikke en reell mulighet å ha sin egen SEO-konsulent. For de litt større selskapene er dette en vurdering som må tas. Fordelen med å ha egne ansatte SEO-konsulenter er at det er billigere. Innleide SEO-byråer vil nesten alltid koste mer enn lokal arbeidskraft i bedriften.

I tillegg vil bedriften din ha den fordelen at SEO-konsulenten før eller siden vil opparbeide seg ekspertkompetanse innenfor den bransjen bedriften opererer i. Denne kompetansen kan gi det lille ekstra som må til for å dominere bransjen.

Fordelen med et SEO-byrå er at det lett kan byttes ut om det ikke fungerer. Dersom du har faste ansatte som utfører SEO-relaterte tjenester, må disse isteden omplasseres dersom de ikke fungerer.

Det er ikke dermed sagt at man må velge enten det ene eller det andre. Man kan velge både og. SEO er etter hvert blitt et så stort område at det vil være hensiktsmessig å dele opp oppgavene i mindre kategorier. Kanskje holder det med et selskap. Kanskje bør man ha flere. Kanskje man ha en ansatt som har hovedansvar for SEO, men i tillegg leie inn tjenester fra et SEO-byrå utenifra?

Har du et lite firma? Nedenfor kan du laste ned en oversikt over de forskjellige oppgavene innenfor SEO og om de egner seg best for eksterne eller interne ressurser. Dette kan være et godt utgangspunkt frem til du selv ser hva som fungerer i din bedrift.

Ja takk, jeg ønsker gratis e-publikasjon: Digitale oppgaver i en liten bedrift!

Fastpris eller timepris?

Finnes det SEO-byråer med fastpris? SEO er en type tjenester der det er svært vanskelig å kontrollere hvor mye jobbing og tid som trengs. Derfor er det svært lukrativt med timepris. I alle fall for de som skal ta betalt. For deg som må punge ut, kan det være frustrerende å ikke vite akkurat hva du betaler for. Den gode nyheten er at det finnes SEO-byråer med fast pris. Hvordan vet jeg det?

Vi i SEO-blogg tilbyr fastpris.

Vi tilbyr nemlig SEO-tjenester på akkord presentert som tre forskjellige pakketilbud med skriving av web og bloggtekster. Selvsagt er det noe begrenset hva slags SEO-tjenester som kan gis til fastpris. Vi har derfor valgt å ha tre foskjellige pakketilbud med utgangspunkt i bloggskriving. Fordelen med en slik løsning, er at du vet nøyaktig hva du kommer til å bruke per måned.

Forskjellige SEO-byråer har forskjellige modeller. En annen betalingsmodell som brukes, går ut på at SEO-byrået har et forhåndsbestemt budsjett som kan benyttes. Dette er bedre i forhold til at du i alle fall vil vite hvor mye du vil komme til å bruke per måned. Likevel er det litt det samme som ovenfor: Du vet ikke helt hva du får for de pengene fordi SEO-byrået eller SEO-konsulenten som jobber for deg ikke kan definere det på forhånd.

Hvor mye man faktisk ender opp med å betale for SEO-tjeneste sine kommer mye an på hvordan jobbingen legges opp. Vi har erfart at den beste løsningen for kunden ofte er en der de selv får muligheten til å bidra på de oppgavene der de har kompetanse. Dette krever at SEO-byrået er ærlige på hva jobben består av og om dette er noe kunden selv kan gjøre.

En del kunder vi har snakket med hevder at SEO-byråer ofte er hemmelighetsfulle og lite detaljerte på hva oppgavene egentlig går ut på. Dette er noe som kan koste deg som kunde dyrt. Derfor tror vi i SEO-blogg på full åpenhet rundt samarbeidet og oppgavene som skal gjøres. Ofte kan opplæring av kunden være det eneste som skal til for at de skal kunne gjøre jobben selv i fremtiden.

Erfaringsområdet til SEO-byrået

Hvilken type selskaper har SEO-byrået jobbet med i fortiden? Hvilke marked kjenner de best? Dette er spørsmål som kan få betydning for valget du må ta. Når det gjelder teknisk SEO så spiller verken marked eller bransje noen rolle.

For innholdet på nettsiden (on-page SEO) og markedsføringen (off-page SEO), kan det ha mye å si at selskapet eller konsulenten du velger har kjennskap til bransjen din og har jobbet med selskaper av samme størrelse som ditt.

I tillegg kan det ofte være litt forskjell på metodene som tas i bruk når et SEO-byrå jobber med store og små firmaer.

Hvilke metoder brukes?

Hvordan målene skal innfris er veldig sentralt. Hvilke prosesser skal settes i gang? Hvilke metoder benyttes og hvorfor benyttes de valgte metodene? Det finnes like mange måter å jobbe med SEO på som det finnes SEO-konsulenter. Spør også gjerne hvorfor SEO-byrået tror at akkurat disse metodene vil fungere for nettopp din bedrift.

For å spare bedriften din for penger, er det lurt å spørre om noe av den kompetansen du allerede har i bedriften kan brukes slik at det blir et samarbeid mellom noen av din bedrifts ansatte og konsulentene som leies inn for å jobbe med SEO. Kanskje er noen på huset superflinke til å poste på sosiale plattformer? Kanskje finnes det en forfatter i din bedrift? Da bør denne kunne brukes til å skrive noe innhold på nettstedet med litt veiledning.

Uansett hvilke metoder SEO-byrået velger å benytte, er det viktig at disse er metoder som er godkjent av Google. Det vil nok alltid finnes metoder som forsøker å manipulere søkeresultatene i egen favør. Dette er teknikker som kan gi vinning på kort sikt, men vil skade autoriteten på siden din på sikt. Vi kaller gjerne slike teknikker for «black hat SEO».

Den gode nyheten er at det i Norge i dag ikke er så mange som driver med dette. Det er det nok flere grunner til. For det første har det blitt vanskeligere og vanskeligere å lure Google som bare blir smartere og smartere. For det andre vil slik manipulering til syvende og sist føre til at SEO-byrået eller konsulenten som utfører det får dårlig rykte. Derfor er det i begge selskapenes egne interesser at man holder seg til såkalte «white hat» SEO-teknikker.

7 praktiske steg for å velge SEO-byrå

Å velge rett SEO-byrå er ikke alltid like lett. Følge våre 7 praktiske steg!

 1. Sørg for at du vet nok om SEO til å stille de rette spørsmålene
 2. Finn ut hva du ønsker å oppnå med SEO
 3. Vurder SEO-byråets plassering på Google. Hvis de ikke klarer å rangere seg selv godt, er det enda mindre sannsynlig at de klarer å gjøre det for ditt firma.
 4. Velg ut noen som brenner for det de driver med
 5. Hør om det er mulig å få en satt pris per oppdrag utført fremfor pris per time
 6. Innhent pristilbud fra flere byråer som du anser som gode etter å ha undersøkt flere selskaper over en periode
 7. Velg det eller de SEO-byråene eller konsulentene som passer best til ditt behov

Strategi for små bedrifter – Hvordan sikre SEO-tjenestene

Helt til slutt vil våre to turistguider, Munter og Amper, heie litt på deg som er SEO-turist med en liten bedrift som ikke har all verdens budsjett.

Gode råd er dyre som det sies, men det trenger ikke alltid være det. Som jeg har vært inne på tidligere, er SEO blitt et veldig stort område etter hvert. Det gjør at prosessene kan deles inn i forskjellige underkategorier for å spare inn på de enkelte delene. Det er nemlig ikke nødvendig at kun ett SEO-byrå eller én SEO-konsulent utfører alt av SEO for din bedrift.

Som jeg nevnte tidligere er teknisk SEO et område som ikke er forbundet til noe spesielt språk. Det gjør at vi kan benytte SEO-teknikere potensielt fra hele verden. India er et land med over 2,6 billioner som har rykte på seg for å være flinke i programmering. Om du går på sider som Freelancer.com, kan du finne meget dyktige programmerere som jobber for helt ned i 5 dollar timen.

Det finnes hundretusener, hvis ikke millioner, med mennesker som jobber med teknisk SEO og webutvikling i India alene. I et internasjonalt marked, der tilbud og etterspørsel gjelder, senker dette prisen drastisk på disse type tjenester.

Det er viktig å være oppmerksom på at kvaliteten varierer veldig, men når det er sagt så er dette faktisk en reell mulighet.

Det finnes en annen løsning der du kan unngå mye hodepine forbundet med SEO dersom du velger å gjøre noe selv. Dette er en løsning som ikke har vært god nok før akkurat i den aller siste tiden. I dag vil nemlig de aller fleste som er seriøse i forhold til SEO benytte WordPress. Hva hvis det fantes et alternativ?

Har du enda til gode å lage nettstedet ditt? Før du velger plattform er det et par ting du bør tenke litt over. Tradisjonelt sett har Word Press vært det eneste reelle alternativet, men i det siste har det vokst frem et alternativ; nemlig wix.com.

Dette er en web-builder som baserer seg på «drag-and-drop» der du slipper å gjøre teknisk SEO, vedlikehold og programmering. Wix har eksistert lenge, men det er først nå de har tatt igjen WordPress på SEO i så stor grad at det for små selskaper er liten grunn til å velge WordPress fremfor Wix.

Ettersom vi har erfaring med små selskaper er du velkommen til å kontakte oss for å ta en uforpliktende prat slik at vi kan se om vi finner tonen og kan initiere et samarbeid.

Konklusjon:

Som en «SEO-turist» på leting etter et SEO-byrå, er det en del ting du må tenke på i forhold til hvordan arbeidsoppgavene med SEO skal utføres. Først bør du finne ut om selskapet ditt er stort nok til å ha en egen SEO-konsulent internt i bedriften. Dermed blir neste oppgave å finne ut hva som trengs utført av SEO-arbeid. Deretter kommer turen til å velge riktig SEO-byrå eller konsulenter. Ved hjelp av tipsene i dette blogginnlegget, vil du komme langt dersom du går gjennom punkt for punkt. Du kan redusere utgifter til teknisk SEO ved å leie inn arbeidskraft fra utlandet. Du kan til og med unngå utgifter til SEO ved å bruke en web-builder som Wix.

BEGREPSFORKLARINGER:

Autoritet i forhold til SEO: Autoritet omtaler din troverdighet slik søkemotorene vurderer det. De forskjellige søkemotorene har noe forskjellige kriterier for å måle dette. Vi forholder oss i hovedsak til Google fordi de har en overveldende del av markedet og fordi de er den absolutt beste søkemotoren på nett i dag. Hos Google vil autoriteten blant annet komme an på antall linker du har til siden din, hva slags arbeid / forskning du har utført (erfaring i bransjen din) og flere andre faktorer.

«Black hat» strategier: Strategier ofte forbunnet med online markedsføring. Innhold av lav kvalitet blir forsøkt rangert høyt i søkemotorene på bakgrunn av å finne svakheter i algoritmene fremfor å lage godt innhold. Bruk av slike strategier fører til straff fra Google. Nettstedet ditt vil da rangere dårligere.

SEO-audit: En vurdering av et nettsteds kvalitet i forhold til SEO.

Wix: Et selskap som tilbyr enkel bygging av et nettsted. Siden kan bygges helt uten noen form for kunnskap om koding. Isteden brukes «drop-and-drag». Dette kalles for en web-builder.