følg oss

Sentralbord: 928 00 333 (08.00-16.00)

 > Content Marketing Guiden  > SEO-analyse – Grunnmuren i all online markedsføring
Forstørrelsesglass som omfavner tre bilder med påskrift i et galleri: Teknisk, on-page, off-page SEO.

SEO-analyse – Grunnmuren i all online markedsføring


SEO-analyse er et nødvendig verktøy for alle som ønsker å lage et konkurransedyktig nettsted. Her lærer du hva en SEO-analyse er, og hvordan du bruker den til å forme den beste markedsføringsstrategien for din nettbedrift. Slik engasjerer du dine kunder bedre, og gjør nettstedet ditt synligere på Google.

Logoen til Content Marketing Guiden

Denne artikkelen er skrevet som et bidrag til Content Marketing Guiden: Norges største guide til innholdsmarkedsføring! Den retter seg mot de som ønsker å lære mer om emnet her i Norge. Gå til innholdsfortegnelsen for å se hele guidens innhold!

Analyse og strategi henger nøye sammen. Ønsker din bedrift å bli synlig på Google? Eller kanskje du er lei av at potensielle kunder forlater nettstedet på grunn av lang lastetid? Hva med å få et innblikk i dine konkurrenters markedsføringsstrategi? Alle disse spørsmålene, og mer, kan normalt besvares med en SEO-analyse. La oss ta det helt fra starten av og spørre det viktigste først: Hva er egentlig en SEO-analyse?

Ved hjelp av 1000 ord skal jeg gi svar på hva en slik ekstern analyse består i, når den bør gjennomføres og hvor mye man kan forvente at det koster.

 

Hva er en SEO-analyse?

Dersom du har hørt snakk om SEO-analyse, SEO-sjekk, SEO-test eller SEO-audit, er dette kun forskjellige navn på den samme tingen som setter din bedrift på stø kurs mot sitt overordnede mål.

En SEO-analyse er grunnlaget for å kunne si noe om en bedrifts tilstedeværelse på Internett, både i forhold til den tekniske strukturen (koding) på nettstedet, kvaliteten på publisert innhold og bedriftens posisjon i markedet. Analysen avdekker hva som kan forbedres for økt digital tilstedeværelse i søkemotorer som Google.

For å kunne forstå hva en slik analyse innebærer bør du vite litt grunnleggende om søkemotoroptimalisering. I blogginnlegget på lenken får du noen grunnleggende SEO-tips som kan brukes for å rangere bedre i et organisk søk på Google.

En full helsesjekk av nettstedet, er nødvendig for å tilfredsstille Googles mest fundamentale tekniske krav i tillegg til å kunne lage «riktig» innhold som driver trafikk. Til slutt vil en SEO-sjekk også vise hvordan din bedrift ligger an i forhold til resten av markedet, og hva som kan gjøres for å øke dens innflytelse i forhold til dine konkurrenter.

En SEO-analyse har til syvende og sist som mål å skaffe til veie bedre synlighet hos Google eller alternative søkemotorer. Fordi dette faget har vokst veldig de siste årene, er det lurt å være klar over de tre forskjellige aspektene ved en SEO-audit. Det er nemlig ikke alle selskaper som automatisk tar for seg alle tre områdene.

 

Hva er en teknisk SEO-analyse?

En teknisk SEO-utredning retter fokus mot alle tekniske feil og mangler på nettstedet som ikke har med selve innholdet å gjøre, altså programmeringen / kodingen. Eksempler på sentrale elementer i en slik audit er indeksering, rendring og nettstedsarkitektur.

Dersom en bedrift skal tilby gode nettsider over tid, er den helt avhengig av en teknisk audit på samme måte som et hus er avhengig av en grunnmur. Om bedriftens nettsider for eksempel er svært trege på grunn av mangelfull koding, vil den slite med å dukke opp i organiske søk, selv med verdens beste kvalitetsinnhold.

Einstein sitat om å formidle enkelt.

Hva er en on-page SEO-analyse

En On-page SEO-audit vil avdekke mangler i forhold til et nettsteds innhold. Det kan dreie seg om bruk av nøkkelord, meta-beskrivelser eller innholdets manglende kvalitet på generell basis, som dårlig språk.

En bedrift har mye å vinne på å optimalisere tekster som allerede ligger på siden. De letteste on-page faktorene å vurdere i en SEO-analyse, er punkter som kan krysses av på en sjekkliste, slik som optimalisering av tittel, url og h-tagger.

Et dypere dykk vil blant annet avdekke om helheten i innholdsporteføljen er tilfredsstillende, om intern lenking er utført korrekt og mange andre elementer.

 

Hva er en off-page SEO-analyse

En off-page SEO-analyse ser på potensialet til de elementene som er utenfor ditt eget nettsted. Dette innebærer blant annet ekstern lenkeportefølje, sosiale medier og bedriftens plass i markedet i forhold til konkurrenter, samt hvordan denne kan forbedres.  

De overordnede elementene i en off-site SEO-analyse er:

  • Kartlegging av eksterne lenker
  • Analyse av konkurrenter
  • Vurdering av sosiale medier

 

Når bør bedriften gjennomføre en SEO-analyse?

For å holde nettstedet i god teknisk stand, er det lurt å ta en teknisk SEO-sjekk en gang i året. Både teknisk, on-page og off-page analyse gjøres typisk når et teknisk byrå eller SEO-byrå begynner å jobbe med en ny kunde. Da er det viktig å optimalisere innhold som allerede finnes og kartlegge hvor veien bør gå videre. Dersom det er profesjonelle aktører som gjør innholdsproduksjon og SEO for bedriften, er det kun behov for gjentagende teknisk SEO-analyse.

Dersom bedriften gjør sin egen innholdsproduksjon, vil det være behov for en gjennomgang av alle de tre analysene oftere. Slik kan mangler rettes opp og undersøkelser gjøres for å se om det faktiske arbeidet går i retning av den forutbestemte målsetningen.

 

Hva koster en SEO-analyse?

Mange spør seg hva en SEO-test koster. Svaret varierer ut fra selskapet som utfører tjenesten og behovet til bedriften. Av ulike årsaker vil ikke alltid alle trinn i en SEO-audit være nødvendig å gjennomføre.

Den viktigste faktoren som påvirker omfanget av en analyse er størrelsen på nettstedet. For å gi en pekepinn, vil det være veldig vanskelig å ta noen på alvor dersom de skal bruke mindre enn 10 timer på en teknisk, on-page og off-page SEO-analyse. Dette gjelder for mellomstore bedrifter. For store bedrifter kan man fort begynne å prate om dager eller uker fremfor timer. For små bedrifter med en håndfull sider med innhold, kan det godt la seg gjøre å ferdigstille auditen på under 10 timer.

Noen selskaper som tilbyr SEO-analyse lar nøkkelordsanalysen være en del av dette. Ettersom en nøkkelordsanalyse tar flere timer per emne som skal undersøkes, er det lurere å vente med denne delen til arbeidet med innholdsproduksjon skal begynne. Dette en utgift din bedrift ikke trenger å ta før det er bestemt hvilket område innholdsproduksjonen skal foregå innenfor.

Om du har noen spørsmål i forbindelse med SEO-analyse til din bedrift, oppfordrer jeg deg til å gi Einstein nedenfor et digitalt stryk på kinnet og fortelle hva vi kan hjelpe deg med.

Kontakt for mer informasjon om innholdsmarkedsføring

Oppsummering

Content Marketing Guiden er Norges største lærenettverk for innholdsmarkedsføring. Men innholdsproduksjon dreier seg også om strategisk planlegging. Uansett markedsføringsmetode som benyttes, er en grunnleggende SEO-analyse nødvendig før innholdsproduksjonen kan begynne. Sjekken dreier seg om å klargjøre tiltakene som kan gjøres for å rangere bedre i søkemotorene. For at en SEO-audit skal være fullstendig, må den ta for seg både teknisk, on-page og off-site SEO.