følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

 > Content Marketing Guiden  > Eksempler på visjon, strategi, taktikk og kampanjer hos forretninger!
Ei dame står på et galleri med bilde av hakekors til venstre og det romerske flagget til høyre.

Eksempler på visjon, strategi, taktikk og kampanjer hos forretninger!


Om du skal formulere en markedsføringsstrategi til din bedrift, har du mye å sette deg inn i. Du er nødt til å vite hva som menes med «visjon» i forretningssammenheng. Du må også kjenne til forskjellen på strategi og taktikk.

Om ikke det skulle vært nok, er det enda flere begreper å gape over dersom din bedrift gjør en stor del av sin leadsgenerering på Internett? Da blir en digital content marketing strategi med godt planlagte kampanjer et must. Men et skritt av gangen. Både jeg og Hitler skal lose deg gjennom jungelen av alle disse uttrykkene og hvordan vi bruker de i praksis.

Leste du rett? Hitler??? Ja, jeg vet: Hitler er nærmest selve personifiseringen av ondskap. Likevel er det masse å lære av ham i forhold til strategisk planlegging. Både strategi og taktikk er nyttige verktøy for å lykkes som digital markedsfører i vår moderne verden. Dessuten har vi med oss en ganske interessant motpol til denne mannen; nemlig Einstein.

Et sitat fra Einstein om hat.

Galskap og det geniale går ofte hånd i hånd. Hitler overtalte en hel nasjon ved uhyre effektiv bruk av «markedsføring», eller i alle fall et overordnet mål. La oss derfor lære litt av det Hitler gjorde bedre enn de fleste. Hans ideologier og målsetting kan vi ignorere. Både i krig og markedsføring er det viktig å legge overordnede strategiske planer som gjennomføres med hensiktsmessig taktikk. Forskjellen på taktikk og strategi kommer jeg tilbake til.

Om du allerede her er forvirret og vil ta ting helt fra begynnelsen, vil jeg anbefale å lese mer om grunnleggende prinsipper for markedsføring med de fire P-er.

Einstein sitat om kreativitet og innholdsmarkedsføring.

Husk at det finnes mange forskjellige modeller for å dele inn de begrepene jeg diskuterer i dette innlegget. Derfor har jeg simplifisert og forenklet en del for at det skal bli oversiktlig og lett å forstå.

Hva er en visjon i forretningssammenheng?

Visjon er det mentale bildet du har av hva din bedrift skal bli. Det er ditt overordnede mål for bedriften. Dette er altså et lite konkret mål, nesten som bedriftens drøm om hva den ønsker å bli.

 

Eksempel på visjon for en forretning

Et eksempel på en visjon får vi med Nike sine ambisiøse ord:

Å levere inspirasjon og innovasjon til alle atleter i verden.

Hva var Hitlers visjon? Det er ikke godt å si, men det kunne kanskje vært noe sånt som:

Å fremme den ariske rases interesser og overlevelse på bekostning av andre raser.

En bedrifts visjon kan være noe slikt som å produsere de beste produktene, eller å være en mer folkelig leverandør enn andre aktører. La oss kalle denne bedriften som vi skal følge gjennom hele dette innlegget for «Bedrift x».

Hvis Bedrift x skal være mer folkelig, må dette gjenspeiles i absolutt alt som gjøres i regi av bedriften. Språket må tilpasses visjonen innad i bedriften, og det samme må valg av kanaler for å kontakte kunder. På den måten legger det overordnede målet, eller visjonen som vi kalte det, en styring på hva bedriften kan og ikke kan utvikle seg til å bli.

Logoen til Content Marketing Guiden

Her har du Norges største guide til innholdsmarkedsføring! Den retter seg mot de som ønsker å lære mer om content marketing i Norge. Oversikt over hele innholdet i guiden finner du her.

Benytt sjansen til å laste ned denne e-boken som gir deg 101 content marketing tips! For deg som er ny i gamet, er det en fin måte å få innsyn i alt det nye innen content marketing. For deg som er en gammel traver, vil det være en god huskeliste eller checklist.

Last ned gratis e-bok: 101 tips som konverterer

Hva er en forretningsstrategi?

«Strategi er en idé som søker å settes ut i livet», er definisjonen på strategi i The Art of War. All strategi må ha tre deler innhold for å kunne kalles en fullverdig strategi:

  • En godt definert utfordring
  • En metode for å løse utfordringen
  • Spesifikke og koordinerte gjøremål som sammen vil løse utfordringen

Forretningsstrategi kan defineres som de stegene et selskap tar for å oppfylle sine mål knyttet til forretningen.

Ofte kan det være problematisk å skille mellom forretningsstrategi og markedsføringsstrategi. Førstnevnte gjelder hele bedriften, inkludert ansatte og administrasjon. Sistnevnte gjelder kun den delen som retter seg mot kunder for å selge.

En forretningsstrategi vil vanligvis kunne formuleres i en setning, men den er mer spesifikk enn visjonen.

 

Eksempel på forretningsstrategi

Godt er det at Hitlers «forretning» ikke lykkes, for da hadde vi alle gått rundt og pratet tysk. Hva kunne vært Hitlers forretningsstrategi om vi tenker i de baner? Vel, maktstrukturen i «organisasjonen» hans, hvis vi kan bruke et sånt begrep, var ganske spesiell. «Der Führer» hadde all makt. Alle under han hadde også fullstendig makt over de under seg.

Det var langt fra demokratisk, men en veldig effektiv måte å styre på fordi byråkratiet ble mindre. Altså kan ting skje fortere, og om de rette tingene gjøres vil det rask gi svært gode resultater. Ut fra en slik tankegang kan vi sette opp følgende «forretningsstrategi»:

Økonomisk fremgang og nasjonalistisk dominans ved å sentralisere makten og fjerne byråkrati. Storsatsing på mobilisering av militære styrker.

Hitler adopterte flittig idèer fra romerne. La oss gjøre et tankeeksperiment der vi ser for oss hva forretningsstrategien til det romerske riket ville ha vært.

Selv om romerne som regel dominerte militært, var det mer typisk for de å vinne frem via diplomati; med eller uten den militære trusselen hengende over konkurrenten. Vi kan altså si at Romernes overordnede strategi var å bruke sine allianser og militære styrker til å presse andre stater under sin vilje.

Husker du eksempelbedriften vår, Bedrift x? Den skulle bli mer folkelig. Da må dette gjenspeiles i hele deres forretningsstrategi. Kanskje de etablerer egne underholdningsrom for de ansatte som kan benyttes i pausene? Kanskje de vektlegger sosiale egenskaper ved ansettelse? Begge disse kunne vært tiltak som støttet opp under en forretningsstrategi der målet var å bli mer folkelig for å kunne etablere kontakt med kunder på en mer uformell måte.

 

Hva er markedsføringsstrategi

Markedsføringsstrategi, også kalt markedsstrategi, kan defineres som den overordnede planen for å nå ut til potensielle kunder og sørge for at de kjøper forretningens produkt eller tjenester.

 

Eksempel på markedsføringsstrategi?

Enkle eksempler på markedsstrategi er:

  • Innholdsmarkedsføring
  • Mediamarkedsføring
  • Inbound marketing
  • Geriljamarkedsføring

Ofte har bedrifter en mer sammensatt strategi for markedsføring. Forskjellige markedsføringstiltak og strategier kan kombineres på unike måter. For å sette opp en markedsstrategi fra bunnen av, må du starte med en markedsplan som beskriver hva bedriften ønsker å oppnå; noe som gjerne refereres til som markedsmål.

Se flere eksempler på markedsplan for en bedrift i vår artikkel om hvordan du formuler en markedsføringsstrategi med 12 steg!

Hitler lærte mye av Romerne som førte innovativ krigføring ved hjelp av strategisk planlegging. Begge brukte de diplomati og frykten for sine militære styrker som et pressmiddel ovenfor fiender. I det gamle Romerriket var nok dette en relativt ny kombinasjon.

Da Hannibal beleiret Roma i 218 f.kr, ville det naturlige valget for romerne ha vært å lede sine største styrker tilbake til hovedstaden for å forsvare den. Istedenfor dro de til Hannibals hjemland, Kartago, for å skifte fokus i krigen. Romerne var nå i stand til å legge militært press på området rundt Kartago og skaffet seg i tillegg to nye politiske allianser i nærområdet. Etter et stort nederlag ved Zama måtte Hannibal kapitulere.

I forretningsverdenen kan vi godt si at dette tilsvarer en bedrifts markedsføringsstrategi, strategiplan for markedsføring, eller markedsplan som nevnt ovenfor.

La oss komme tilbake til Bedrift x. Her kunne en markedsstrategi ha vært å etablere off- og online møtesteder der potensielle kunder og andre kan snakker om emner relatert til produktene eller tjenestene som forretningen tilbyr. Dersom foretakets produkt var nettkasino, kunne et slikt forum for eksempel diskutert pokerstrategier, både på internett og i fysiske lokaler.

Sitat av Einstein som understreker viktigheten av fantasi fremfor kunnskap

Hva er taktikk?

Taktikk er en del av den praktiske gjennomføringen for å oppnå den overordnede strategien.

 

Eksempel på taktikk

La oss vende tilbake til Hitler … Han gjorde noen taktiske smarte valg under krigen; for eksempel når han avgjorde hvor artilleriet skulle plasseres i spesifikke slag.

Her vil jeg trekke en parallell til valgene man tar og arbeidsinnsatsen som investeres i de forskjellige markedsaktivitetene, eller kampanjene: Ender e-boka opp med å få rødt eller grønt design? Ble den skrevet uten stavefeil? Er Google Ads-kampanjen satt opp med eller uten negative søkeord?

Måten alt dette gjennomføres på, er de taktiske valgene som utgjør kampanjens byggeklosser. Byggeklossene er en del av den overordnede forretningsstrategien. Dette bildet tydeliggjør forhåpentligvis det jeg sa innledningsvis om at taktikk er den praktiske gjennomføringen av en ide.

Brorskap er en ide. Gjennomføringen, altså taktikken man går til verks med, kan være å vedta lover som styrker brorskap, eller det kan være å sloss like hardt for sin bror som man ville sloss for seg selv.

Hva med Bedrift x? De fikk et utvalg av sine ansatte til selv å bygge rommene de skulle bruke i pauser og sosialt samvær. Det var et taktisk valg som ble gjort. Ved å arbeide sammen med byggingen ble samholdet bedre mens de samtidig skapte noe for seg selv og bedriften.

 

Hva er en digital markedsføringskampanje?

Neste tema på agendaen er forskjellen på en digital markedsføringsstrategi og en digital markedsføringskampanje.

En digital markedsføringskampanje er byggeklossene til strategien som fører deg til det overordnede digitale målet.

Hitler utførte kampanjer der han spredte propaganda for sine hårreisende politiske synspunkter. Disse politiske kampanjene kan sammenlignes med en digital markedsføringskampanje; for eksempel kjøp av plass i søkemotorene gjennom Google Ads. Både Hitlers kampanje og Google Ads-kampanjer har lignende overordnede strategier, selv om målsetningene i kampanjene er vidt forskjellige.

Skjønt man kan fundere på Google sin målsetting: De har snart erobret like mye digital eiendom som Hitler erobret landmasse. Er dette Googles digitale «lebens Raum»? Det er selvsagt en spøk, men det er ikke helt malplassert å sammenligne Google med Hitler i disse dager.

La oss ta med begrepet «taktikk» som vi var inne på, altså hvordan kampanjene utføres ned til minste detalj på det praktiske planet.

Hitlers Gestapo brukte vold og terror for å avsløre «forrædere». Min taktikk for å etablere en Google Ads-kampanje er å starte med et lavt budsjett frem til riktig målgruppe og tekst for den enkelte annonse er definert. Begge deler er eksempler på taktisk gjennomføring av en strategiplan.

 

6 nivåer av planlegging i bedriftsledelse

Her ser du alle begrepene jeg har snakket om i denne artikkelen fremstilt på mer skjematisk vis. Ofte blandes de på en måte som gjør det vanskelig å skille de fra hverandre. Spesielt forretningsstrategi og markedsstrategi blir ofte brukt om hverandre.

  BEGREP EKSEMPEL
NIVÅ 1 Visjon Å levere fiskeutstyr som er ergonomisk, hendig og inspirerende
NIVÅ 2 Forretningsstrategi Å bli den ledende leverandøren i Norge innen sportsfiske ved å halvere produksjonskostnadene
NIVÅ 3 Markedsføringsstrategi
Markedsstrategi
Innholdsmarkedsføring
NIVÅ 4 Digital strategi Utforske nye digitale løsninger som lar oss øke salg på Internett med 20% hvert år
NIVÅ 5 Digital kampanje Samle inn e-poster ved hjelp av gratis e-bok som markedsføres
NIVÅ 6 Markedsføringsaktivitet
(digital)
Poste en engasjerende melding på Facebook om e-boken

Hvis du klarte å følge med på alle disse krumspringene, har du et godt grunnlag for å kunne lese mer om hvordan man formulerer en digital strategi i praksis. Du som lurer på hvordan man lykkes med innholdsmarkedsføring, får nå et mer konkret rammeverk å forholde deg til. Der får du trinnene som leder til suksess, og konkrete eksempler på hvordan hvert trinn kan arte seg i virkeligheten. Ikke minst får du en ordentlig definisjon på en digital strategi.

Og jeg kan love deg én ting: Du skal slippe å høre mer om Hitler i denne content marketing guiden. Det kan dog hende at du er så uheldig å møte på Trump ved en senere anledning. Kanskje hadde du heller foretrukket noen flere eksempler fra Nazi-Tyskland …?

Kontakt for mer informasjon om innholdsmarkedsføring

Oppsummering

All forretningsvirksomhet starter med en visjon. Ut fra visjonen formuleres en overordnet forretningsstrategi. Deretter finner bedriften en markedsstrategi med et klart definert markedsmål. For innholdsmarkedsføringsbedrifter kan et content marketing byrå formulere en content marketing plan. Ofte skal det flere kampanjer til for å fullbyrde slik en strategi.

En digital markedsstrategi har mye til felles med markedsstrategi, men begrenses til den digitale sfæren. Den digitale markedsstrategien er altså underordnet bedriftens markedsstrategi.