følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

 > Content Marketing Guiden  > De fire P’ene i markedsføring – Definisjon og eksempler
Galleri med 4 bilder med påskrift: "Produkt, plass, pris" og "promoeting"

De fire P’ene i markedsføring – Definisjon og eksempler

Denne artikkelen tar et raskt blikk på Neil Bordens teori om de fire P’ene som har blitt et grunnleggende fundament for all forretningsvirksomhet i dag. Helt slutt i artikkelen kan du laste ned et eksempel på markedsmiks for Coca Cola. Men aller først:

Hva er markedsføring?

Markedsføring kan enkelt defineres som salgsfremmende tiltak med hensikt om å promotere eller selge produkter og tjenester. Dette inkluderer analysering av markedet og annonsering.

Markedsføring av virksomheter krever et overordnet mål som markedsføringsstrategien kan innrettes etter. For best å kunne formulere en slik markedsstrategi, er det nødvendig å sette seg inn i grunnleggende konsepter for markedsføring og salg. Der kommer de 4 P’ene inn i bildet. God markedsføring dreier seg nemlig om mer enn bare kommunikasjon med potensielle kunder.

Før vi tar en nærmere kikk på de fire P’ene må vi merke oss to ting: For det første er det nyttig å vite at dette samme konseptet noen ganger omtales som «de fem P’ene». Da legges det til en P slik at listen lyder som følger: Produkt, pris, påvirkning, plass (distribusjon) og personale.

For det andre er det viktig å være klar over at de fire P’ene er en del av en overordnet strategi-definisjon som kan benyttes til alle slags former for markedsføring på nett. Det vil si at markedsførere må kjenne til de fire P’ene uansett hva slags markedsføringstiltak de ønsker å benytte.

Eksempler på noen av de vanligste formene for markedsføring på internett er: Content marketing/Innholdsmarkedsføring, inbound markedsføring, outbound markedsføring, dialogmarkedsføring og eventmarkedsføring. Mot slutten av denne artikkelen kan du laste ned en e-rapport med et eksempel på hvordan Coca Cola har brukt de fire P’ene for å skaffe seg et konkurransefortrinn i markedet.

De fleste nevnte eksempler på typer digital markedsføring, faller innunder sekkebegrepet «interaktiv markedsføring» (kilde)

 

Hva er de fire P’er?

De fire P’er er en grunnleggende modell for markedsføring der konkurransemidlene deles inn i 4 kategorier;

 1. Produkt – Hva selges? Hvor høy er etterspørselen? Konkurransenivået?
 2. Pris – Kostnader? Markedspris? Tilbud og rabatter? Fortjenestegrunnlag?
 3. Plass – Tilgjengelighet? Distribusjon? Kundekontakt?
 4. Promotering – Markedsføringsstrategi? Annonsering? Kontaktnettverk?

 

De fire P’ene samsvarer med den overordnede forretningsstrategien til et selskap. Hensiktsmessig markedsføring krever strategisk tilpassing av hvert av disse fire konkurransemidlene i forhold til hverandre. Tilpasningen omtaler vi som forretningens markedsmiks.

Logoen til Content Marketing Guiden

Velkommen til Norges største guide til innholdsmarkedsføring! Den retter seg mot de som ønsker å lære mer om content marketing i Norge. Content Marketing Guidens innholdsfortegnelse finner du her.

De fire P’ene brukes blant annet for å identifisere grunnleggende spørsmål som:

 • Hva slags forventninger har forbrukerne til virksomheten?
 • Hvordan dekkes dette behovet av virksomheten?
 • Hvordan blir produktene eller tjenestene sett på i Norge?
 • Hvordan skiller dine P’er seg fra konkurrentene sine?
 • Hvordan samhandler dine P’er med kundene?

Ut fra disse problemestillingene kan du forme en strategi for din bedrift. En velutviklet strategi for markedsføring går hånd i hånd med forretningens overordnede mål. Den skal danne et godt grunnlag for å opparbeide et solid rykte for de produkter eller tjenester du selger. Videre gjør din valgte strategiplan det lettere å finne rett målgruppe slik at sjansen for salg og produktenes livsløp maksimeres.

En konkret måte å utvikle selskapets merkevare, er å finne eller utvikle et par gode idéer som forklarer og forsterker firmaets visjon. Dette gjør at bedriftens produkter kan selges bedre i konteksten av ditt selskap. Fremgangsrike nettbedrifter har som oftest et godt svar på hvorfor de leverer de produktene eller tjenestene de gjør. Det bør alltid være tett knyttet opp mot foretakets merkevare og visjon.

Les mer om å etablere visjon og markedsføringsstrategi!

 

Hvordan fungerer de fire P’ene?

Grafisk fremstilling viser de fire P'enes (produkt, pris, plass, promotering) plass i forhold til en bedrifts plass i markedet

Produkt

Definisjonen av et produkt er: En gjenstand eller tjeneste som søker å fylle et behov i et marked.

Ideelt sett bør disse fylle en etterspørsel i markedet, eller være så nyskapende at de skaper et nytt behov. Det er viktig å forstå produktets livsløp, samt hvordan salget skal tilpasses de forskjellige fasene i syklusen. I mange bransjer er

det også viktig med en kontinuerlig produktutvikling slik at produktet hele tiden tilpasser seg markedets endringer.

I produktmarkedsføring er det produktet som står i fokus. Produktet blir da markedsført i forhold til bestemte målgrupper. Mange selskaper bruker denne formen for markedsføring ved lansering av produkter for å samle inn data som kan brukes ved videre utvikling av produktlinjen.

Pris

Pris er kostnaden en forbruker betaler for et produkt. For å etablere rett pris til produktet må man vurdere:

 • Tilbud og etterspørsel
 • Kostpris (utgifter forbundet med å stille produktet for salg)
 • Er det naturlig med rabatter forbundet med årstid?
 • Konkurrentenes prising

Å senke prisen er en velkjent metode for bedrifter som ønsker å etablere et konkurransefortrinn. Ulempen er at en lavere pris kan gi inntrykk av at produktet ikke er av like høy standard. En slik strategi kalles gjerne for en generisk forretningsstrategi.

 

Plass i markedet (distribusjon)

Distribusjon kan vi definere som den prosessen der et produkt eller en tjeneste gjøres tilgjengelig for en interessent (forbruker).

Hvordan skal produktet leveres til markedet? Målet til bedriften vil alltid være å nå ut til de forbrukerne og målgruppene som mest sannsynlig kan tenkes å gjennomføre et kjøp. Igjen: Om du spesialiserer deg innen en nisje, for å kunne gi denne avgrensede gruppen i markedet et bedre tilbud, snakker vi om en generisk forretningsstrategi.

 

Promotering

Promotering dreier seg om annonsering, utnytting av kontaktnettverk og markedsføringsstrategi. Forretningen må kommunisere til potensielle kunder hvorfor de trenger produktet. Deretter må prisen rettferdiggjøres.

 

Personale (Når begrepet utvides til «de 5 p’ene»)

Den femte p’en tar høyde for kompetansen til de som arbeider i bedriften. Sentrale faktorer som tas med i betraktningen når markedsføringsstrategien formuleres vil være de ansattes nivå av kundeservice, produktkunnskap, markedsforståelse og evnen til skape salg.

Kontakt for mer informasjon om innholdsmarkedsføring

Generelt

I motsetning til tradisjonell fysisk markedsføring, der reklameplakater og nyhetsbrev per post var viktige pådrivere, har direkte markedsføring fått en helt ny slagkraft på digitalarenaen (kilde). Det tillater utforming av differensiert markedsføring på en langt mer sømløs måte (kilde). Målet på internett er først og fremst å bygge digital autoritet, som igjen påvirker hvor synlig dine nettsider blir på Internett.

I likhet med alle slags former for ekstern markedsføring gjør de fire P’ene seg gjeldene i like stor grad for online markedsføring som fysisk markedsføring. De er fire grunnprinsipper som alltid bør være i bakhodet under oppstarten av nye nettbutikker og markedsføringskampanjer. Uten disse som del av den strategiske planleggingen blir det vanskeligere å danne nyanserte strategier som rettes mot mer spesifikke kundegrupper.

Videoen nedenfor forklarer veldig kort og konsist hvilken rolle de fire P’ene har i forretningsvirksomheter. Det blir i tillegg gitt noen godt illustrerende eksempler.

 

Hvordan bruke de fire P’ene i praksis?

Enkelt sagt, er de fire P’ene essensen i all markedsføring. Det handler om å promotere det rette produktet til den rette prisen, på rette plass og tid. Hvordan du oppnår dette finner du ut ved ta en nærmere kikk på Content Marketing Guidens innlegg: Formuler en markedsstrategi.

La oss se på noen korte eksempler på de fire p’er her.

Om du har et produkt som få eller ingen har tilgang til, har du et konkurransefortrinn i forhold til produktet. La oss si at du for eksempel har bestemt deg for å selge håndlagde og miljøvennlige klær laget av bambusviskose.

Deretter forhandler du deg frem til en knallgod avtale med leverandører av disse klærne. Da kan du selge dem til en pris som ingen andre kan matche. Dermed har du skaffet deg to konkurransefortrinn allerede: Et produkt som få har tilgang til, og en pris som konkurrentene sliter med å matche.

Kanskje klarer du å skaffe deg et utsalgsted på Youngstorget i Oslo, der du er den eneste butikken som tilbyr miljøvennlige klær laget av bambusviskose. Da vil du ha en stor fordel i forhold til plassering (distribusjon). Ettersom ingen andre selger slike klær der du er, vil du ha «monopol» i dette området. Det kan føre til økt salg.

Fordi folk snakker om bambusklærne du selger, trenger du kanskje ikke promotering. Reklame på folkemunne kan være både effektivt og besparende for bedriften. Likevel innser du at klærne er populære nok til at du bestemmer deg for å investere penger i å promotere online.

Med markedsføring på internett, nisjeprodukt, god plassering av butikk og gode priser har du lagt til rette for at bedriften skal gå så godt som den kan. All den suksess du opplever avhenger av hvor godt de fire p’ene tilpasses hverandre og din spesifikke konkurransesituasjon.

Last ned ekempel på markedsmiks – Coca-Cola

Nedenfor kan du laste ned en e-rapport som inngående viser hvordan Coca-Cola har valgt å gjøre sin markedsmiks. Grunnen til at vi har valgt å bruke Coca-Cola som eksempel, er fordi alle kjenner til selskapet. Det vil derfor være enkelt å forstå hvordan eksempelet relaterer til teorien i denne artikkelen.

Klikkbar banner for nedlasting av e-rapport

OPPSUMMERING

De fire P’ene beskriver de mest fundamentale brikkene i en hver strategi for markedsføring, både på nett og blant off-line bedrifter. Nettbedrifter som tenker nøye gjennom disse fra oppstarten av vil legge et solid grunnlag for videre drift. Dette vil igjen styrke hvert valg og hver kampanje som dannes deretter. Slik etableres en solid merkevare og en klar visjon fra første dag. Glem derfor aldri å vurdere dine produkter, pris, påvirkning og plass!

VIDERE LESNING

Investopedia: Direct Marketing

Investopedia: The 4 Ps

Nasjonal Digital Læringsarena: Differensiert segmentering

Nasjonal Digital Læringsarena: Interaktiv markedsføring

The Economic Times: Definition of ‘Marketing Mix’

Study.com: What are the 4 Ps of Marketing?