følg oss

Sentralbord: 92 777 242 (08.00-15.00)

 > Content Marketing Guiden  > Formuler en markedsstrategi med 12 steg!
En mann i et galleri ser på Hitler som holder Donald Trump som en marionettdukke.

Formuler en markedsstrategi med 12 steg!


Hvordan formulere en markedsstrategi for din virksomhet? Utfordringen består i at en slik prosess er individuell for alle foretak. Likevel skal jeg prøve å tegne et veikart som kan få deg i gang. I dette innlegget har du også muligheten til å laste ned et eksempel på en markedsplan. Bruk det sammen med artikkelen til å belyse de problemstillingene som er viktig å ha i fokus når du setter opp markedsplanen din! Og du…se opp for Donald Trump! Han gjorde som han pleier: Kuppa hele showet. 

I del 1 av dette innlegget forklarte jeg begreper i digital og analog markedsføring. Disse bør forstås før du formulerer en markedsstrategi for din bedrift. På lenken vil du også finne en tabell som skjematisk fremstiller begrepene på en klar måte.

OK, la oss ta fatt!

 

1. Forstå: Hva er en markedsstrategi?

En markedsstrategi er en nøyaktig plan for hvordan du skal nå dine markedsmål.

Denne definisjonen er tatt fra statens informasjonssider: Nasjonal Digital Læringsarena. Dette er gode sider for informasjon rundt emnet, men det mangler litt i forhold til eksempler. Det skal du få i bøtter og spann her fra vår amerikanske “venn”. Første steg er altså å skjønne hva en markedsstrategi er. Av og til kan du høre det omtalt som markedsføringsstrategi.

Donald Trump i form av en marionettdukke.

 

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest–and you all know it! Please don’t feel so stupid or insecure, it’s not your fault.

 

 

Man kan fundere på hva som formet Donald sin diktatoriske fremtoning. Selv om det trekkes paralleller mellom Hitlers ondskap og presidentens «Trump-skap», er jeg ikke her i dag for å prate politikk. Det interessante er at han lykkes med sin business. Spørsmålet er hva vi kan lære av hans forretningsvirksomhet? Om ikke annet kan vi lære at det tydeligvis ikke er noen klar sammenheng mellom å lykkes med sin forretning og intelligens 🙂

 

2. Lær fire grunnprinsipper i markedsføring

Til og med business-genier som Donald Trump må lære å krabbe før de kan gå. Men selv om han behersket disse prinsippene før han sluttet med bleier, så la ikke det påvirke din selvtillit. Start med det essensielle! En ting Trump aldri neglisjerer er de fire P’ene som ligger til grunn for alle markedsstrategier. Dette er noe du som skal formulere en markedsstrategi også må sette deg inn i.

De fire P’er står for produkt, pris, påvirkning og plass. Disse gir en bedrift fire parametere å konkurrere på i et gitt marked.

Les mer om de fire P’er!

 

Eksempel på generisk markedsstrategi med de 4 P’er

Her kommer et markedsstrategi-eksempel: Vår egenproduserte marionett til dette innlegget har ganske stor påvirkning i de fleste markeder i den vestlige verden. Derfor trenger den ikke konkurrere like mye på pris. Da den startet sin karriere, hadde den derimot mindre innflytelse, og måtte ty til en noe lavere pris for å lokke til seg kunder.

For deg som tenker å laste ned vårt eksempel på markedsplan, litt lenger ned, kan du se under punkt 3.6: Markedsføringsmiks for å relatere dette avsnittet til malen.

3. Analyser markedet og konkurrenter!

Donald Trump i form av en marionettdukke.

I don’t hire a lot of number-crunchers, and I don’t trust fancy marketing surveys. I do my own surveys and draw my own conclusions.

Trump! Hold kjeft litt mens jeg forklarer dette!

Det å undersøke markedslandskapet og hvordan konkurrentene plasserer seg, er et smart strategisk grep du bør gjøre før du starter prosessen med å sette opp en markedssplan eller markedsstrategi.

Det er viktig å merke seg at det er to forskjellige analyser vi snakker om her: off-line og on-line. Når det gjelder research i et marked som ikke befinner seg på Internett, kan man muligens gjøre det selv ved å undersøke markedet og konkurrentene som finnes.

For å forstå din bedrifts muligheter på Internett, er du nødt til å leie inn profesjonell hjelp som kan gjennomføre en SEO-sjekk. Analysen vil gi deg innsikt i hvordan du kan bruke søkemotoroptimalisering og sosiale medier på en optimal måte.

Les hvordan en SEO-audit gjennomføres her!

Forstørrelsesglass som omfavner tre bilder med påskrift i et galleri: Teknisk, on-page, off-page SEO.
En SEO-analyse er grunnleggende for bedrifter som skal drive markedsføring på nett i dag.

4. Kjenn din målgruppe!

Enten du skal formulere en digital strategi eller en markedsstrategi til en off-line bedrift, må du kjenne målgruppen(e). Innen digital markedsføring og innholdsproduksjon brukes gjerne personas. Det vil si å danne fiktive personligheter som representerer spesifikke kundegrupper, for så å forme spissede markedstiltak mot de forskjellige kundegruppene.

Om du er off-line kan du sette opp en markedsplan for hver kundegruppe du definerer. Du som gjør digital markedsføring, kan skille mellom type kunder i din funnel.

 

Eksempel på målgruppe

Hvilke målgrupper retter Trump seg mot? En av disse er kanskje velgere som setter pris på at Trump ikke tar hensyn til hvem han fornærmer. I deres øyne er han en sterk lederskikkelse med god nok økonomi til å gjennomføre tiltak fremfor å prate politikk. Målgruppen er altså i dette tilfellet folk med en spesifikk holdning. I forretningsverdenen er alder og kjønn to ofte brukte parametere.

For deg som tenker å laste ned vårt eksempel på markedsplan, litt lenger ned, kan du se under punkt 2.1.1: Markedsdemografi og 2.1.2 Kunde- og markedsbehov for å relatere dette avsnittet til malen.

 

5. Formuler en unique selling proposition (USP)!

Donald Trump i form av en marionettdukke.

I’m the number one developer in New York. I’m the biggest in Atlantic City, and maybe we will keep it that way.

Der har du eksempel på et verdiløfte, som det også blir kalt på norsk. Begrepet betyr altså noe som er unikt for din virksomhet og som gir et konkurransefortrinn i markedet. For å finne din unike posisjon i markedet kan du ta utgangspunkt i de fire p’ene ovenfor. Kan du bruke noen av disse til å få skaffe et konkurransefortrinn? Er det noe annet som gjør din bedrift spesiell?

 

Eksempel på USP

Trump Tower sitt verdiløfte ble i sin tid formulert som at det «var for dem som hadde råd til det». Å eie leilighet der hadde altså en viss prestisje.

 

6. Gjør en SWOT-analyse!

SWOT-analyse er en nødvendighet for å oppnå god markedsplanlegging. SWOT står for styrker, svakheter (weaknesses), muligheter (opportunities) og trusler. Analysen viser altså en bedrifts potensiale og utfordringer. Husk på å vurdere både ytre faktorer som for eksempel teknologi, endret lovgivning og makroøkonomi, og indre faktorer som ledelse, finansiering og produksjon!

Donald Trump i form av en marionettdukke.

I know the smartest negotiators in the world. I know the good ones, I know the bad ones, I know the overrated ones. You got a lot of them that are overrated. They’re not good, they think they are, they get good stories, cause the newspapers get buffaloed.

Ha, ha. You got that right! Mange er litt oppskrytt, ja. Noen burde faktisk tatt en SWOT-analyse av seg selv.

For deg som tenker å laste ned markedsplanen, litt lenger ned, kan du se under punkt 2.2 SWOT-analyse for å relatere dette avsnittet til malen.

Logoen til Content Marketing Guiden

Velkommen til Content Marketing Guiden: Norges største guide til innholdsmarkedsføring! Den retter seg mot de som ønsker å lære mer om emnet her i Norge. En fullstendig innholdsfortegnelse på alle artiklene finner du her.

Nedenfor kan du laste ned Content Marketing Guidens egen e-rapport. Det er en mal til en markedsplan slik din virksomhet kan komme igang allerede i dag. Malen er laget med tanke på å imøtekomme større selskaper, men mindre selskaper kan redigere bort uønskede punkter.

7. Vurder økonomiske målsetninger og sett opp budsjett!

Estimer gjerne forventet inntekt! Hva tjener du hvis alt går etter planen? Hva tjener du i det verst tenkelige scenarioet? Hvor lang tid vil det gå før du slår i gjennom i det markedet du sikter deg inn på? For nye forretninger er det vanlig å sette av 6 mnd. der man tar høyde for at man ikke har inntekt.

Donald Trump i form av en marionettdukke.

I’m proud of my net worth, I’ve done an amazing job … The total is $8,737,540,000 US. I’m not doing that to brag, because you know what, I don’t have to brag.

Eksempel på budsjett med økonomiske målsetninger

Tenk deg at Trump tar høyde for å bruke 250 millioner på Trump Tower. Han regner ut at han kan selge totalt antall leiligheter for en milliard. Det er ikke dermed sagt at han når målet sitt, men det er uansett en tydelig målsetning han kunne satt seg før byggingen startet.

 

8. Sett opp markedsmål!

Når du tar fatt på markedsplanleggingen, bør du allerede ha en del grunnleggende informasjon om markedsaktiviteten, markedsutviklingen og konkurrentene i din bransje. SMART-modellen er ofte brukt i norsk næringsliv. Modellen favoriserer mål som er spesifikke, målbare, oppnåelige (achievable), relevante og tidsbaserte. Dette er for å gjøre det lettere å sette mål som kan oppnås med dokumentert effekt.

I markedsplanen ovenfor kan du se under punkt 3.3: Økonomiske mål for å relatere dette avsnittet til eksempelet i dokumentet.

Donald Trump i form av en marionettdukke.

I will be the greatest jobs president that God ever created. I will bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I’ll bring back our jobs and I’ll bring back our money.

Eksempel på markedsmål

Trump ønsket å ta markedsandeler i eiendomsbransjen i Russland. Dette var hans første forsøk på å spre merkevaren sin utenfor USA. Målet ble satt på 80-tallet, men er enda ikke oppfylt i Russland. Likevel har han hatt suksess med å spre merkevaren sin i andre land, så på den måten kunne man sagt at målet hans om å spre merkevaren til land utenfor USA er oppfylt.

Se punkt 3.2: Mål for markedsføringen for å relatere dette avsnittet til malen ovenfor

9. Sett opp en aktivitetsplan som følges opp!

En aktivitetsplan er ikke noe hokus pokus. Det er kun et dokument som viser planlagt markedsføringsaktivitet for bedriften de neste 3-12 månedene. Det viktige er at alle i virksomheten vet hva som skal skje til hvilken tid og kan holde orden på alle aktivitetene som skal settes i gang og følges opp. Når du senere skal måle resultater av aktivitetene, er det greit å kunne se når de ble gjennomført slik at du kan vurdere om lang nok tid er gått for å oppnå en hensiktmessig effekt.

Etter hvert som du begynner å oppleve de gode resultatene av de gjennomførte aktivitetene, kan du sjekke om du estimerte korrekt under punkt 7. Gikk det slik som du hadde trodd? Er det små endringer som kan iverksettes og testes, eller bør man tenke helt nytt?

 

10. Velg kanaler for markedsføringen!

Dette punktet kan godt være en del av aktivitetsplanen. Rett medium for rett budskap er viktig, men ofte handler det også om å omformulere budskap slik at det passer inn i flere medier. I dag finnes det svært mange forskjellige kanaler, og det er fort gjort å gå seg bort i jungelen.

En god strategi er å starte med å skaffe en kjapp oversikt over de mediene som finnes. Dermed kan du velge ut et eller et par som jobbes med til de beherskes fullt ut før man utvider og tar fatt på neste medium. Husk at ikke alle kanaler er likt egnet for alle slags bedrifter. Vurder nøye hvilke kanaler som er hensiktsmessig å satse på for ditt foretak.

Les mer om markedsføring i sosiale medier i Norge!

Har du spørsmål angående innholdsmarkedsføring? Ta kontakt med oss for en liten prat! Vi jobber med et bredt spekter av selskaper i Norge; både store og små.

Se punkt 5.2: Markedsføringsorganisasjon for å relatere dette avsnittet til den ledlastbare planen ovenfor.

Kontakt for mer informasjon om innholdsmarkedsføring

11. Formuler din markedsstrategi!

Nå er det på tide å samle trådene og formulere strategien. Hva slags ressurser trengs for å gjennomføre markedsaktivitetene fra punkt 9 og 10? Hvilke ressursers har du fra før av, og hvilke må skaffes? Kanskje du må leie inn hjelp, eller skal det meste gjøres av folk som allerede jobber i bedriften?

Nå må du få en oversikt over alle oppgaver som skal utføres, enten det er på nett eller ikke. Aktivitetsplanen dekker kun markedsføringen som skal gjøres. Tiden er inne for å notere ned alt; fra import av varer til produksjon av logo og merkevare. All informasjon er nå tilgjengelig, men må pusles sammen til puslespillet som viser kartet for videre fremdrift.

Her tar du alle de 10 punktene jeg har snakket om og lager en helhetlig markedsplan for din bedrift. Normalt sett må du kanskje gå tilbake til tidligere punkter for å se om noen av de må justeres i lys av endringer som har inntruffet den siste tiden. Ofte vil alle punktene flyte over i hverandre. Altså er det summen av de 10 punktene som utgjør markedsplanen. Markedsstrategien forteller hvordan denne praktiske rettede planen skal gjennomføres på en strategisk god måte.

Donald Trump i form av en marionettdukke.

I have made the tough decisions, always with an eye toward the bottom line. Perhaps it’s time America was run like a business.

Eksempel på markedsstrategi

La oss satse på å masseprodusere denne marionetten som du har blitt så glad i mens du har lest dette blogginnlegget. Da kunne en forenklet versjon av vår markedsstrategi vært:

Vi vil selge et helt nytt produkt, T-dukken. Den markedsføres ved å la kjente influencere over hele verden bruke den i sin egen markedsføring og selge den som et premium-produkt.

Produkt: Første året vil vi lage en million dukker med kun ett design. Det andre året vil vi ta stilling til data og tilbakemelding som har kommet inn for å se om vi skal lage designvariasjoner av dukken.

Pris: Den samme prisen gjelder over hele verden: kr. 995 kroner.

Distribusjon: Dukken selges over Internett og sendes fra et sentralt lager i USA.

Ettersom dette eksemplet var veldig forenklet, blir det litt mindre å skrive her. Det viktige er at du tenker gjennom alle ledd, fra utlegg til innkjøp av varer, til distribusjon mot kunden. Hvis du er redd for å glemme noen deler av prosessen, kan du sette deg ned å visualisere hele prosessen fra start til slutt:

En person ser en YouTube video med en politisk influencer. Han ser Trump-dukken i bakgrunnen og klikker seg omsider inn for å kjøpe den. Hvem skal sette opp denne betalingsløsningen og sende ut bestillingsbekreftelser? Hvem skal gjøre kundesupport om kunden ikke er fornøyd? Hva slags support tilbys? Hvor kan dukken returneres? Hvor sendes den fra? Hva koster frakt i verste fall? Hvor produseres dukken? Hva er kostnadene for produksjon? Hvor skal produksjonen foregå? Hvor skal lageret være? Hvor mye koster transporten fra produksjonsstedet til lageret?

Etter hvert som du visualiserer kjøpsprosessen, vil nye spørsmål dukke opp til du har gått helt tilbake til produksjonen og planleggingen.

For deg som tenker å laste ned vår mal for markedsplan, litt lenger ned, kan du se under punkt 3.0: Markedsføringsstrategi for å relatere dette avsnittet til malen.

Donald Trump i form av en marionettdukke.

These are stupid people that say, Oh didn’t The Trump-doll declare bankruptcy? Didn’t he go bankrupt?’ I didn’t go bankrupt.

12. Mål resultatene

Alt som er målbart bør måles. Det gjelder omsetning og overskudd, men også trafikk på nettstedet og resultater av de forskjellige markedsaktivitetene. Dersom virksomheten er stor kan du også gjennomføre A/B testing av både on-line og off-line aktiviteter. Kun ved å måle det du foretar deg i din bedrift kan du justere og forbedre det du gjør. En markedsplan er altså ikke noe som er ferdig når den er utarbeidet. Det er først da arbeidet begynner. Etter at du har kommet i gang, må du teste ut nye ting og måle hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

For deg som tenker å laste ned vår mal for markedsplan, litt lenger ned, kan du se under punkt 5.0: Kontroller for å relatere dette avsnittet til malen.

En markedsstrategi er for en bedrift som et veikart for racerkjørere. Uten god markedsplanlegging kommer man ingen vei. En slik markedsstrategi er nemlig nødvendig for å kunne sette opp en god markedsplan. I dette innlegget har jeg på en forenklet og kortfattet måte gitt et veikart for slik at du kan finne din forretnings strategi med 12 enkle steg. For deg som ønsker å gå litt mer inn i materien, er det lurt å laste ned eksempelet på markedsplanen ovenfor.