følg oss

Sentralbord: 928 00 333 (08.00-16.00)

 > SEO Blogg  > Hva er Googles algoritme? – Sheriffen i den ville vesten!
To sorte skikkelser står mot hverandre i western-stil for en pistolduell. Ved siden av er teksten: "Algoritmen: Sheriffen i den ville vesten"

Hva er Googles algoritme? – Sheriffen i den ville vesten!

En algoritme er et sett med regler som følges av en datamaskin for å nå det målet som programmereren setter.

I dette innlegget vil jeg sammenligne en algoritme med en sheriff i den ville vesten. Algoritmer er et verktøy benyttet av søkemotorer for å stoppe uønsket oppførsel på Internett. Dette kan ligne litt på situasjonen på slutten av 1800-tallet i USA, som ofte blir kaldt for «den ville vesten». På samme måten som den amerikanske regjeringen ønsket å stoppe lovløse forbrytere som Billy «the Kid» og Jessie James, har Google kjempet for å kvitte seg med både spam og manipulasjon av søkeresultater.

RELEVANT LESNING FRA VÅRT AKRIV: “Hvor viktig er kvalitet for synlighet på Google”

En tegneseriefigur som ikke skjønner bæret.

Amper skjønner ikke bæret.

Selv om lovene i mange tilfeller var klare i den ville vesten, skapte mangel på ressurser og infrastruktur fra regjeringens side en lovløs situasjon som er blitt en viktig del av historien i den vestlige delen av verden.

Dette minner mye om situasjonen Internett har vært preget av med stjeling av penger og opphavsrett. Det er lett å stjele når ingen ser på. Derfor kan vi godt si at den ville vesten på Internett enda ikke er over. Flere lover, samt måter å håndheve disse lovene på, må på plass før vi kan komme i mål med et trygt Internett der lover fungerer i praksis.

En tegneseriefigur i full sheriff-påkledning

Munter ordner alltid opp!

Selv om Google er et kommersielt drevet selskap, er de med på å rydde opp i lovløsheten på Internett. De har nemlig satt seg som mål å gi sine kunder best mulig innhold gjennom søkemotoren sin. Dette gjør de ved å bruke algoritmer som kontrollerer hvilket innhold som kommer opp ved de forskjellige søkene.

Av de som prøver å utnytte smutthullene i algoritmene blir oppdateringene gjerne omtalt som «penalties» (straff). For de som leter etter god og relevant informasjon derimot, er endring i algoritmene stort sett noe positivt.

Google-algoritmenes historie

For at du skal få en enda mer praktisk tilnærming til hva en algoritme er, skal jeg skrive generelt om oppdateringer som skjedde hos Google fra 2003 frem til to store oppdateringer som kom i 2011 og 2012. Dette gir ikke en kronologisk oversikt over alle store oppdateringer, men er kun for å illustrere hva en algoritme er. Google oppdaterer sine algoritmer i gjennomsnitt en gang om dagen ifølge Matt Cutts (direktør ved US Digital Service: (kilde). De viktigste oppdateringene får gjerne et navn. Navnet på oppdateringen blir er et symbol for å forstå hva slags endringer oppdateringen fører med seg.

Googles Boston update, 2003

Googles Boston algoritme-oppdatering i 2003 markerer et skille fordi det fra og med denne oppdateringen ble større, hyppigere og mer seriøse oppdateringer i algoritmene. Forut for dette var det litt kaos og fritt frem for spammere.

Google ville ha en slutt på at folk ble ført bak lyset med dårlige søkeresultater. I motsatt tilfelle ville det i lengden ha ført til at de ville mistet sin troverdighet, og dermed mistet kunder.

En sheriff møter en gjeng tjuvradder og gjør klar til duell

Den ville vestens svar på Bosten update 

På samme måte som Google satte en stopper for spammere i 2003, klarte nordstatene i USA å sette en stopper for borgerkrigen i 1865. Mange blodige kamper hadde blitt utkjempet og moralen var lav. Men etter krigens slutt vendte ro og orden tilbake i større grad.

Til tross for at krigen var over, ble ikke loven håndholdt tilstrekkelig i det som i etterkant er blitt referert til som «den ville vesten». Det var flere grunner til at denne lovløse situasjonen oppstod i kjølevannet av den amerikanske borgerkrigen.

For det første var det amerikanske folket stadig i krig med de innfødt i området. Dette var før jernbanen kom, så det var vanskelig å flytte soldater til frontene der de trengtes. Først i 1869 kom jernbanen som bandt vestkanten og østkanten av det amerikanske kontinentet sammen.

For det andre hadde borgerkrigen etterlatt seg et vakuum av infrastruktur, noe som ble utnyttet av kriminelle og revolvermenn. Ettersom det var lite midler til å håndheve lov og orden i områdene lengst fra New York, var det ofte fritt frem for de som tok loven i egne hender.

Florida-oppdatering og opprydning

Mellom 2003 og 2005 ryddet Google for alvor opp i såkalte «black hat-strategier» (begrepsforklaringer finner du nederst i innlegget). Mange som levde av denne typen markedsføring ble hardt rammet, og tusenvis av sider mistet fullstendig sin rangering hos Google over natta fordi Google endret algoritmene slik at denne typen uønsket nettinnhold ble ekskludert fra søkeresultatene.

I kjølevannet kom «Austin» (2004), en oppdatering som tettet de fleste «hullene» som var igjen etter Florida-oppdateringen. Her var det i hovedsak spammete metatekst og skjult innhold på nettsiden som fikk gjennomgå.

«Brandy» (2004) var en oppdatering som ga Google nye funksjoner istedenfor å rydde opp i spam. For eksempel ble Google nå i stand til å identifisere synonymer. I tillegg fikk både systemet for søketermer og registerfunksjoner gjennomgå en forbedring.

«Allegra, Bourbon, Gilligan» og «Jagger» var oppdateringer som kom i denne perioden. Hovedoppgaven til disse var å rydde opp i linking fra eksterne sider. Ettersom eksterne linker var en kjempestor rangeringsfaktor allerede da, var det viktig for Google at folk ikke kunne jukse med dem og skaffe seg linker på «falskt» grunnlag.

En sheriff møter en gjeng tjuvradder og gjør klar til duell

Den ville vestens svar på Florida

Opprydningen som skjedde i regi av Google mellom 2003 og 2005, kan kanskje sammenlignes med kampen mot indianerne (som var de innfødte i USA). Dette folket var med på å skape en ustabil situasjon fordi mye ressurser måtte brukes til å sikre seg mot faren de utgjorde for nybyggerne.

Selv om det kanskje heller burde ha vært argumentert for at de innfødte var på sin rett, var det et faktum at de var et problem for amerikanerne. Derfor kan de her sammenlignes med alle spammerne som mistet sitt livsgrunnlag i denne perioden. (Beklager at det måtte bli slik… jeg har ikke noe imot de innfødte i USA)

På den samme måten som Google rustet seg for å bli kvitt spammere i 2003, rustet den amerikanske regjeringen seg nå for å bli kvitt indianerne ved å eliminere livsgrunnlaget deres, nemlig bøffelen. Regjeringen satte i gang et tiltak som favoriserte jakt på bøfler. For hver bøffel som ble drept, ga regjeringen en viss sum med penger. Forut for år 1500 var det mellom 30 og 200 millioner bøfler (kilde). I 1884 var de nesten utryddet. Dette førte til at indianerne kort tid etter også måtte gi tapt.

Etterhvert ble altså Indianerne tilsidesatt. Dette gjorde sitt til at mer ressurser kunne brukes på lov og orden. Det ble etter hvert tryggere å representere loven. Ut av kaoset kom en sterk lederskikkelse som gikk lovens ærend (i alle fall til å begynne med), nemlig Wyatt Earp.

Dersom vi skal sammenligne noe med Austin-oppdateringen, er det nettopp en episode som utspilte seg Tombstone i Arizona i 1881. Wyatt Earp og gjengen hans drepte tre revolvermenn i en pistol-duell på gata.

Det ble etterdønninger etter kampen i Tombstone, men i etterkant ble størstedelen av de revolvermennene som var igjen drept av lovmenn eller andre revolvermenn. En økende infrastruktur bidro også til å «temme» vesten i større grad. Etterdønningen av kampen i Tombstone kan vi sammenligne med algoritme-oppdateringene som kom med Allegra, Bourbon, Gilligan og Jagger.

Frem til 2005 har jeg vist at Google forsterket den infrastrukturen som allerede var ved å tette hull som stoppet spammere. Nå kommer turen for å forbedre tjenesten og parkere alle konkurrentene. Det gjør Google ved å innføre en rekke nye funksjoner som for eksempel Google Maps, Google suggest og universalt søk (muligheten til sortere etter bilder, video, kart osv.)

Panda- og Penguin-oppdateringer

I forhold til forbedringer av den overordnede algoritmen som styrer rangering av forskjellige sider ved søk, skjedde det nå ikke overveldende mye frem til det plutselig smalt i 2011 og 2012. Da kom nemlig både Panda og Penguin på rappen: To av de største oppdateringene i hele Googles historie.

Panda (2011) sørget for bedre innhold på Internett ved å favorisere nettsider med godt skrevne tekster. Sider med unaturlig innhold og innhold skrevet av såkalte «content farms» (begrepsforklaringer finner du nederst i innlegget) ble luket ut fra søkeresultatene.

Penguin (2012) gikk hardt til verks mot såkalt «keyword stuffing» (begrepsforklaringer finner du nederst i innlegget) både i linker og nettsideinnhold samt bygging av unaturlige eksterne linker.

En sheriff møter en gjeng tjuvradder og gjør klar til duell

Den industrielle revolusjonen fikk for alvor vind i seilene på slutten av 1800-tallet. Vi kan sammenligne USAs nyvunnede posisjonen i verden som industrinasjon nummer 1 med Googles introduksjon av disse tidligere nevnte nye funksjonene som Google Maps. I begge tilfeller ble konkurrentene helt tilsidesatt.

Den ville vestens svar på Panda og Penguin

Ut av den ville vesten kom en skikkelse som virkelig satt en stopper for videre utvikling: Billy The Kid. Av regjeringen ble han nærmest sett på som en terrorist som skremte folk i den grad at utviklingen i de områdene han herjet ble svekket. Jeg har her valgt å la denne banditten fra den ville vesten representere trusselen som ble stoppet med panda-oppdateringen i 2011.

Men Billy The Kid var ikke den eneste trusselen i USA på denne tiden. Jesse James hadde helt siden borgerkrigen ranet tog og banker. Fordi han var godt likt av folket og klarte å trekke seg unna rampelyset i perioder, slet regjeringen med å kvitte seg med ham. James utgjorde en trussel som jeg her har valgt å sammenligne med det problemet som ble ryddet opp i med penguin-oppdateringen i 2012.

Disse to bandittene døde året etter hverandre, henholdsvis i 1881 og 1882. To av de største truslene i den ville vesten var nå tatt et oppgjør med, og denne delen av verden var nå klar for virkelig å bli temmet.

Har du blitt offer for Billy The Kid eller algoritmeoppdateringer fra Google? Noen ganger kan endringer i algoritmer føre til at noen nettsteder faller i rangering, mens andre vil stige. Har du kanskje opplevd et slik fall over natten? Da er det sannsynlig at siden din var optimalisert på en måte som favoriserte et eller flere momenter som ikke lenger gir god rangering hos Google. Kontakt oss, så kan vi hjelpe deg!

Konklusjon

Algoritmer styrer blant annet hva slags resultater som dukker opp i søkemotorene. I dette blogginnlegget ble algoritmenes oppdateringer og bruksområder sammenlignet med forhold i den ville vesten.

Google forbedrer stadig sine algoritmer for å holde på og tiltrekke seg flere brukere. For spammere og markedsførere med innhold av lav kvalitet, er algoritme-oppdateringer som regel å regne som noe negativt. For de som ønsker å finne relevante søk med innhold av høy kvalitet, er det en endring til det bedre. Vi i SEO-blogg.no vet en del om hvordan Googles algoritmer fungerer i praksis og kan hjelpe deg med å oppnå større grad av synlighet på Google.

De to største algoritme-oppdateringene i Googles historie kom i 2011 og 2012 og het Panda og Penguin.

BEKGREPSFORKLARINGER:

«Black hat-strategier: Strategier ofte forbundet med online markedsføring. Innhold av lav kvalitet blir forsøkt rangert høyt i søkemotorene på bakgrunn av å finne svakheter i algoritmene fremfor å lage godt innhold.

Keyword stuffing: En metode som går ut på å bruke et nøkkelord (keyword) mange ganger i en tekst for å oppnå god rangering hos Google. Ofte blir teksten unaturlig fordi man tvinger ordet inn i teksten mange ganger.

Content farm: «Et konsept der Internettsider skrives uten noe særlig innhold. Trafikken kan gi inntekt i form av annonser på siden. Både webmasteren som eier siden og annonsøren som selger et produkt kan tjene penger på dette.

KILDER:

Youtube: Matt Cutts, Google’s Algorithm Changes

Seo.co: History of Google Algorithm Updates – A Comprehensive Guide

Synlighetsbloggen: Slik bør du jobbe med SEO i 2020

The History Channel: Civil War

CNN: Civil War’s dirty secret about slavery

PBS: American Buffalo: Spirit of a nation