følg oss

Sentralbord: 928 00 333 (08.00-16.00)

 > Aktivitetsplan for markedsføring – mal med eksempler

Denne gratis e-publikasjonen inneholder en mal (Excel) som kan brukes for å overvåke virksomhetens aktiviteter innen markedsføring. Malen er i tillegg fylt inn med eksempler slike at du får en god forståelse av tiltenkt bruk.

Denne type aktivitetsplan blir ofte omtalt som markedsplan, men I ordenes rette forstand bør vedlagte dokument derimot refereres til som en «aktivitetsplan».

Malen passer for alle slags foretak, men er spesielt nyttig for virksomheter som har stort fokus på digital markedsføring. For store og mellomstore bedrifter, vil denne typen markedsføring ofte være så omfattende at en aktivitetsplan er et høyst nødvendig dokument.

Når den digitale strategien er lagt og forretningen vet hva som må gjøres, er det aktivitetsplanen som holder orden på alle elementer som har med markedsføringen å gjøre. Blant annet kan denne planen hjelpe deg å:

  • Planlegge tidspunkt og ansvarlig person for aktiviteter i markedsføringen
  • Få oversikt over budsjettet for aktiviteter i markedsføringen
  • Følge opp aktiviteter underveis og i etterkant
  • Overvåke hvilke aktiviteter som er vurdert effekten av